Norwegian-Italian translation of herde

Translation of the word herde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

herde in Italian

herde
generellverb indurire
  metallurgiverb temprare
  karakterverb indurire
  personverb temprare
Synonyms for herde
Derived terms of herde
Anagrams of herde
More examples
1.Dessuten har vi nordmenn til alle tider vært oppsatt på å skulle herde våre barn.
2.Hadde jeg hatt ham her, skulle han blant annet fått hvesse og herde spettet mitt i feltessen oppe i smien, for det var ingelunde bare sølvminer og fabrikker den verdensomseiler hadde kunnskap om !
3.Vi hadde satt ned foringsrøret og sementert og ventet 24 timer på at sementen skulle herde seg.
4.Det har vært med på å herde ham.
5.Kurset på to uker tar sikte på å" herde elevene litt".
6.Men en grunn kan være at de ikke har mulighet til å herde seg i den grad menn har, mener Mikaelsen.
7.Midlene skal brukes til delvis finansiering av et utleiebygg for Sauda Herde og lamineringsverk A / S.
8.Regjeringen har i statsråd vedtatt å bevilge lån inntil 2,6 millioner kroner og et investeringstilskudd inntil kr. 4,7 millioner fra Distriktstenes utbyggningsfond til delvis finansiering av utleiebygg for Sauda Herde og lamineringsverk a / s.
9.Statoil hadde ventet nesten 24 timer på at sementen skulle herde seg da gasslekkasjen ble oppdaget.
Similar words

 
 

herde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) herdeherdendeherdet
Indikative
1. Present
jegherder
duherder
hanherder
viherder
dereherder
deherder
8. Perfect
jeghar herdet
duhar herdet
hanhar herdet
vihar herdet
derehar herdet
dehar herdet
2. Imperfect
jegherdet
duherdet
hanherdet
viherdet
dereherdet
deherdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde herdet
duhadde herdet
hanhadde herdet
vihadde herdet
derehadde herdet
dehadde herdet
4a. Future
jegvil/skal herde
duvil/skal herde
hanvil/skal herde
vivil/skal herde
derevil/skal herde
devil/skal herde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha herdet
duvil/skal ha herdet
hanvil/skal ha herdet
vivil/skal ha herdet
derevil/skal ha herdet
devil/skal ha herdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle herde
duville/skulle herde
hanville/skulle herde
viville/skulle herde
dereville/skulle herde
deville/skulle herde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha herdet
duville/skulle ha herdet
hanville/skulle ha herdet
viville/skulle ha herdet
dereville/skulle ha herdet
deville/skulle ha herdet
Imperative
Affirmative
duherd
viLa oss herde
dereherd
Negative
duikke herd! (herd ikke)
dereikke herd! (herd ikke)
Your last searches