Norwegian-Italian translation of herkomst

Translation of the word herkomst from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

herkomst in Italian

herkomst
opphavnoun provenienza [f]
  familienoun origine [f], ascendenza [f], stirpe [f], lignaggio [m]
  personnoun estrazione [f], origine [f]
Synonyms for herkomst
Similar words

 
 

More examples
1.Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
2.1042 av de manntallsførte var av ren finsk herkomst, 33 hadde svensk og 135 norsk mor.
3.Av 12 millioner amerikanere med skandinavisk blod i årene, er fire millioner av norsk herkomst.
4.Både av herkomst og sinnelag var han en av de siste europeere i solid format.
5.Christeansen henviser forøvrig til en annen kampanje fra vest, der det ble sendt brev direkte til Ida Nudel, en kvinne av jødisk herkomst som ble forvist til Sibir.
6.Den engelske tittelen" Braided Lives" henspiller på noen unge liv som under studietiden ved universitetet i Michigan flettes sammem, fremfor alt jegpersonen Jill Stuart, av jødisk herkomst, og hennes kusine Donna, begge fra arbeiderklassemiljø.
7.Det bante vei for hjelpearbeide blant politiske fanger og fysisk nødstedte borgere av tysk og norsk herkomst.
8.Det gir en avkasting på ca. 80 000 kroner om året til amerikanere, fortrinnsvis av norsk herkomst, som vil studere i Norge.
9.Dette er en fornærmelse mot amerikanere av norsk herkomst.
10.Eksempelvis er 30 prosent av Kuwaits folketall shiamuslimer, for en stor del av iransk herkomst.
11.Et sprang fra Denver og La Mirage til Australia med skumle (slik de ble presentert) aboriginere og en alkoholisert heltinne av edel irsk herkomst.
12.For å møtes på halvveien, har vi fått Claus Bienek, en chef av tysk herkomst, men med norsk statsborgerskap og internasjonal kokekunst, til å ta klippfisken til behandling og tilberedning.
13.Fung som er fire år eldre, to kilogram tyngre og syv centimeter høyere enn den rumenske favoritten, er av kinesisk herkomst.
14.Han snakker til oss fra toppen av en kjempetraktor av russisk herkomst, manøvrerer giganten smekkert på plass på den gamle setervollen, stapper tobakk i krumpipa og hopper ned.
15.Hvinende" riskokere" av japansk herkomst vil medlemmene i veteranmotorsykkelklubben ikke høre snakk om.
16.I skuespillet opptrer nettopp en slik herremann, vel nok av Fassbinder gjort til litt av en karikatur - men verre, mener de fleste av de opphissede - av jødisk herkomst.
17.Kasparov bor derimot stadig i sin hjemby Baku i den fjerne sovjetrepublikk Azerbaidjan, og han er av jødisk herkomst (opprinnelig navn Weinstein).
18.Kjell Aukrust er en av dem, og Solan Gundersen fugl av ubestemmelig (?) herkomst blir frontfiguren visuelt.
19.Kommentator er den amerikanske 24årige IM Jonathan Tisdall, hvis navn røber norsk herkomst.
20.Lengst sydøst i det tradisjonelle Silicon Valley ligger byen San Jose, som huser mange fagarbeidere i dalen, av filippinsk, vietnamesisk og ikke minst meksikansk herkomst.
21.Men han opparbeider et vennskapsforhold til en ung narkotikalanger - av arabiskjødisk herkomst !
22.Mer originalt er kanskje Semics seriealbum nr. 26, hvor man introduserer" Den maskerte agurk" (hehe) av Mandryka, en annen størrelse som tråkker i latinerkvarteret mellom TSbladene" Pilote"," Pif" og" LEcho des Savannes" (navnene er ofte det beste i den franske seriejungelen) ; agurken føyer seg inn i rekken av filosoferende kreaturer av ubestemmelig herkomst, vesener som pludrer seg igjennom absurdistiske historietter.
23.NRK skjemmer vanligvis ikke seerne bort med lørdagsunderholdning, hverken av norsk eller fremmed herkomst.
24.Selv er hun av britisk og skotsk herkomst.
25.Sjelden har noen amerikaner vært så stolt av sin herkomst som ham, sa Helen Jackson.
26.Steinitz, som var av jødisk herkomst, lærte sjakk av en kamerat da han var 12 år, og viste klare talenter.
27.Fordi", sa hun," uten frihet er alle andre dyder bare til nytte for å gjøre dere til slaver, deres herkomst til evig skam".
28.Bare det å tvangssende kommunister, også av jødisk herkomst, over til nazistene, var en handling av slik art at særlig kommentar neppe er nødvendig.
29.Begge bøkene er av engelsk herkomst, men det spiller liten rolle, bortsett fra at det gir dem ensartet preg.
30.De gjorde det ikke som" norskdoms"forkjempere, men som mennesker av norsk herkomst i forsvaret av livssyn og verdier som var felles for mennesker på begge sider av havet.
Your last searches