No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword herse med. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De som helst vil herse med andre, men som selv aldri løfter en finger til praktiske gjøremål.
2.Han likte å herse med samene.
3.Vi vet at den såkalte veteranregelen gjør at de som snart skal dimitteres har en slags uskreven rett til å herse med nykommerne.
4.Det handler også om hva som kan skje hvis vi blindt underordner oss våre ledere og lar oss herse med av personer som absolutt må demonstrere sin makt.
5.Dvs. en kan sparke, slå og herse med den efter eget forgodtbefinnende, det er jo bare et dyr !
6.Jeg er en av gutta, folk har skjønt at det ikke går å herse med meg.
7.Med myndighetenes velsignelse kunne de herse med både elever og lærere, men hersingen ga beskjedne resultater.