Norwegian-Italian translation of hestesko

Translation of the word hestesko from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hestesko in Italian

hestesko
generellnoun ferro di cavallo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Alle forsøk var forgjeves, inntil en dag en oppvakt mann kastet en hestesko fra båten sin på en av fjelltoppene som akkurat holdt på å synke i dypet.
2.Det heter gjerne der borte at ingen heks kan komme inn i et hus hvor det henger en hestesko over døren, aller helst skal det være hele tre i tallet, og obs ! - spissene skal henge ned.
3.Hallen er tenkt som en del av GrønlandVaterlandprosjektet, og forslaget går ut på å bygge en hovedhall med plass til 80009000 mennesker i en hestesko rundt en arena på 30 60 meter.
4.I England har det vært vanlig til opp i vårt hundreår å henge opp en hestesko som middel mot hekser noen steder.
5.Karl Johan var dengang brolagt med furuklosser på høykant med tjære over, slik at studentene på universitetet ikke skulle forstyrres av knirkende hjul og klaprende hestesko.
6.Tautrekking, staurbæring og kasting av tømmerstokker, hestesko og melke spann er tradisjonelle og populære utfoldelser på Markadagen.
7.Tjelle senior startet så smått i bransjen allerede i niårsalderen på Vestlandet der han fikk opplæring på hestesko og kjerrehjul.
8.Både på grunn av milepælen, og på grunn av en gammel, rusten hestesko som det nok blir plasss til i bagasjen på veien hjem til Norge.
9.Et lite skur på tunet har romantisk hestesko over døren, og mot rognebærtreet står et fuglebur.
10.Funn av en hestesko betød lykke.
11.Nervøs ble han stående og sparke i gresset da han med ett oppdaget en defekt og rusten hestesko.
Your last searches