Norwegian-Italian translation of hjemsted

Translation of the word hjemsted from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hjemsted in Italian

hjemsted
plassnoun domicilio [m], casa [f], abitazione [f]
Synonyms for hjemsted
Similar words

 
 

More examples
1.Skipsfartens betydning for Norge, eller mitt hjemsted" eller" Skipsfarten i år 2000".
2.For 40 år siden var jeg selv med på å yste gamalost på mitt hjemsted på Nordmøre.
3.Jeg har funnet mitt politiske hjemsted.
4.Jon P. Erlien bar med seg det beste fra sin oppvekst, kjærlighet og trofasthet til sitt hjemsted.
5.Noen vil kalle det stahet, selv vil jeg si det slik at jeg har funnet mitt politiske hjemsted.
6.Å forlate familie og hjemsted er vondt.
7.74 år gamle Otto Pettersen fra Fjelldal i Tjeldsund i Nordland omkom tirsdag under trekking av line i farvannet like utenfor sitt hjemsted.
8.Bare efter fire dagers opphold på sitt nye hjemsted på den veiløse gården Dyvik ble den barnerike familien rammet av tragedien.
9.De fleste av de nye" gatebarna" som kommer til Oslo, reiser ikke tilbake til sitt hjemsted før til høsten.
10.De har heller ingen tilknytning til sitt hjemsted lenger, og da får de bli her, sier Egeland.
11.De tiltakene som ble satt inn for noen år siden har imidlertid virket bra, og ikke minst for Finnmark har det hatt stor betydning at man har hatt en desentralisert utdannelse slik at lærerne har kunnet gjennomføre sine studier ikke langt fra sitt hjemsted, påpeker Thea Knutzen, som ellers minner om at det er første gang på mange år at Stortinget nå får drøfte virksomheten i grunnskolen.
12.Den 25 år gamle Randi Berntsen fra Kabelvåg er meldt savnet efter at hun fredag ved 11.40tiden tok bussen fra sitt hjemsted og til Svolvær.
13.Den går ut på at soldatene kan påbegynne et kurs på opptil 600 timer i tjenestetiden, og avslutte dette kurset på sitt hjemsted i arbeidmarkedsetatens regi efter å ha dimmitert.
14.Den perioden han var på Reitgjerdet hadde han ingen til å ta vare på seg, og folk på hans hjemsted var redde for at han kunne opptre voldelig.
15.Derfor vil vi knytte oppgaven til ditt eget hjemsted, til din egen slekt, om du har utvandrere i den, eller til mennesker du har hørt om av andre.
16.Det er fint hvis interesserte kan ha tilbud så nær sitt hjemsted som mulig.
17.Det lett oppbrusende i Henrik Wergelands temperament, er kanskje ikke uten likhet med en av de eiendommeligheter som man tror å legge merke til ved den" typiske" sogning ; men så langt ute i fjorden som på Wergelandenes gamle hjemsted, er folk knapt typiske sogninger i denne forstand.
18.Det var lenge meningen at han skulle flytte til Nordreisa, få mil fra sitt hjemsted, Olderdalen, for å drive sportsforretning.
19.Det viste seg å være Arne Jakobsen fra Kvenfjorden i Bø som forsvant fra sitt hjemsted 19. juni 1965, altså for 19 år siden.
20.ET er en myte at katten er mer knyttet til sitt hjemsted enn andre husdyr, sier han.
21.En 48 år gammel kvinne omkom efter et fall ned en bratt fjellside på sitt hjemsted Hustad i Fræna kommune søndag eftermiddag.
22.En liten begynnelse er gjort noen steder i landet, blant annet i Oslo og på mitt hjemsted Kolbotn.
23.En vesentlig økning i reiseutgifter til studentens hjemsted, mener Else Berit Eikeland kan føre til ekstrabelastning på Statens Lånekasse.
24.Er så tilfelle, må de melde seg ved arbeidsformidlingen på sitt hjemsted og klart si fra om dette, sier fylkesarbeidsjef Hetland.
25.Folk har ikke ennå vent seg til å se på drabantbyen som en landsby eller småby, som et hjemsted, hevder Sekne.
26.For dem som er interessert i å komme i kontakt med" Over sekstïgruppen på sitt hjemsted, er det lurest å ringe Frelsesarmeens sentralkontor i Borggaten 2.
27.For reisende som bor utenfor Oslo kan det opplyses at NSB og Jahre Line har inngått en avtale som gir de reisende 50 prosent rabatt på ordinær voksen togbillettpris (2. klasse) ved tur / returreise mellom hjemsted og Oslo.
28.Fortell om hva utvandringen har betydd på ditt hjemsted.
29.Fossumbeboernes hjemsted skal forvandles til en" varm" og grønn oase, sier Hege Wærner, borettslagenes nyansatte gartner.
30.Han er ikke tidligere straffet i VestBerlin, men opplysninger fra politiet på Rudniks hjemsted, Bochum, viser at han der er straffet.
Your last searches