Norwegian-Italian translation of holde sammen

Translation of the word holde sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde sammen in Italian

holde sammen
henge i sammenverb rimanere uniti, rimanere d'accordo
Anagrams of holde sammen
Similar words

 
 

More examples
1.De tre partier kommer til å holde sammen i tykt og tynt, fordi de vet at den eneste chansen til å hindre at Arbeiderpartiet kommer til makten neste år er å holde det nåværende regjeringsalternativ levende.
2.Ektepar der mannen drikker kan holde sammen lenge, mens ektepar der hustruen drikker gjerne skiller lag.
3.Bånd binder, også der hvor det er lite å holde sammen.
4.Den langsiktige virkningen kan da bli at vi mennesker klarer å holde sammen og ønsker dette - eller skilles uten at de psykiske og sosiale skadevirkningene av separasjonen følges av personlige katastrofer og sosial elendighet.
5.Det gjelder å holde sammen for å ta Sverige ut av den økonomiske krisen, sa han.
6.Dette betyr også at NATO må ha en amerikansk øverstkommanderende for å holde sammen de to deler og for å samordne funksjonen for de amerikanske og allierte styrker, sa Rühl.
7.Egentlig er det forunderlig at det har vært mulig å holde sammen et rike som omfatter 700 millioner innbyggere, 14 anerkjente hovedsprog, et høyt antall minoritetssprog, en rekke ulike religioner, med kasteundertrykkelse, massefattigdom og alle tenkelige utviklingsnivåer fra det mest primitive til det som kjennetegner atom og satellittalderen.
8.Enkelte opplever at familien trygler dem å holde sammen.
9.Greier duoen å holde sammen og lage flere små mesterverk av noen sanger som" Here Comes The Rain Again", vil eurythmics gli naturlig inn i toppskiktet i popverdenen og bli der en god stund.
10.Han må opptre som en profesjonell vestlig forretningsmann i forhandlinger med oljeselskapene og som en dreven politiker for å holde sammen de stridende fraksjoner innen OPEC.
11.Hva de fleste trodde ville bli en døgnflue, klarte på et forunderlig vis å holde sammen som parti, med en" partieier" og kampanjeleder som ikke nektet seg noe som helst, og som veltet og reddet regjeringer efter eget forgodtbefinnende.
12.Inne i rettssalen protesterte Klar også mot" isolasjonens barbari" og forlangte at de medlemmer av" den antiimperialistiske motstand som er tatt til fange" må få holde sammen i fengselet.
13.Limingen, som skal holde sammen lagene i metaromanen, er ikke alltid like godt utført, og av og til kan forfattereen bli for ivrig utpenslende.
14.Om OPEC makter å holde sammen og fortsatt kan drive effektivt, er et spørsmål om strategi og maktbalanse, om konjukturutvikling og kartellsamhold.
15.Selv om man innser at man må betale en pris for å holde sammen familien.
16.Sålenge vi kan være sikre på at vi skal holde sammen, vil det være selvmord å gjøre et angrep mot NATO.
17.Tross en internasjonal bølge av pasifisme, og med Arbeiderpartiet i vingling, har regjeringen Willoch maktet å holde sammen et stortingsflertall om våre allianseforpliktelser, og Norges troverdighet som NATOpartner er opprettholdt.
18.Under slike omstendigheter er det ingen selvfølge at samholdet blir enda sterkere, man må derimot kjempe for å holde sammen.
19.Ytterst positivt er det at man får en klar forståelse av hvilken betydning det har å holde sammen i prekære situasjoner, at kameratskap og hjelpsomhet er avgjørende.
20.Vi må holde sammen, pleide hun å si.
21.Vi må holde sammen i Europa - to kriger i vårt århundre er nok !
22.Vi unge i Akershus må holde sammen.
23.De britiske koloniherrene innså i sin tid at Sudan kunne bli vanskelig å holde sammen og førte en politikk som tok konsekvensen av at SydSudan i mangt og meget hadde mer til felles med de tilgrensende områder i ØstAfrika.
24.De prøver å holde sammen, men filla er sniffernes eneste" trofaste" følgesvenn.
25.De prøver å holde sammen, men sniffekluten er deres eneste" trofaste" følgesvenn.
26.Demokratiene burde ha lært av bitter erfaring at de må holde sammen for å overleve i en verden truet av totalitære gigantmakter og en stadig mer skremmende terrorisme.
27.Dette har vakt adskillig irritasjon blant andre konsesjonshavere som mener at den eneste muligheten til å oppnå en" to prosentavtale" er å holde sammen.
28.Er man redd for at vi som mener ektefeller bør arbeide for å holde sammen, også av hensyn til barna, skal få vann på mølla ?
29.INTET av dette skal vi for vår del legge overdreven vekt på, for nå i valgåret burde det være åpenbart for enhver at viktigere enn alt annet er det at de borgerlige partier viser vilje til å holde sammen.
30.Jeg kom til å slå meg sammen med ekteparet Winter, fordi jeg tilfeldigvis fikk plass ved siden av dem i flyet fra Oslo til København. Vi kom til å holde sammen det meste av tiden, slik det gjerne danner seg klikker ved slike gruppereiser.
Your last searches