Norwegian-Italian translation of hope

Translation of the word hope from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hope in Italian

hope
transitivverb agglomerare, ammassare
Synonyms for hope
Derived terms of hope
Similar words

 
 

More examples
1.Følgelig vil soningskøene bare fortsette å hope seg opp hos oss.
2.Sosiale problemer og narkotika vil hope seg opp og så stor er ikke Jan Mayen at vi kan sende alle dit !
3.De siste 25 år har ført til konsentrasjon, spesielt i norsk skadeforsikring, uttalte Norges Brannkasses adm. direktør, Ole Hope, i forbindelse med at Uni Forsikring fra mandag av ble formalisert.
4.Dette var et helt konkret forslag fra oss, og saken ble sist tatt opp i et møte mellom distriktskommandosjefene i forrige uke, opplyser Hope.
5.Foruroligende er det også at ytre problemer som økonomisk usikkerhet, konflikter og sykelighet i hjemmet synes å hope seg opp i stadig større grad hos noen få.
6.Gjør vi ikke noe tidlig, vil alt hope seg opp i den fase hvor det offentlige må ha ansvaret.
7.Jeg tror man kan si at vår sammensmeltning er ganske enestående, sier Ole Hope.
8.Men det var det Hope som bestemte, fordi det var naturlig at viseadministrerende direktør Helge Kvamme og jeg tok oss av det slik som forhandlingsforløpet hadde vært, sier Borge, som vi forøvrig finner på et Uniseminar i Vestby.
9.Men vi kjenner ikke konklusjonene enda, sier Hope, som opplyser at NAF ikke har søkt samarbeide med oljeselskaper i forbindelse med undersøkelsen.
10.Større konsentrasjon og andre forhold førte til sterkt skjerpet konkurranse i 1983, spesielt på enkelte områder innen næringslivet, svarte Ole Hope.
11.Vi er spesielt tilfreds med at vi har øket våre markedsandeler, i alle sektorer av livsforsikring, til tross for skarp konkurranse om forsikringstagernes penger, sier Hope og Borge.
12.Vi har markert oss, men ikke godt nok i forhold til våre tidligere selskaper, sier Ole Hope.
13.Vi har sagt A og må si B også, hva enten vi har noe å påpeke eller ikke, uttaler Hope.
14.Vi ønsker å være det mellomleddet som kobler sammen de behov som finnes ute i praksis, og det faglige miljøet ved NHH, sier Hope.
15.Våre markedsundersøkelser forteller at den nye UNIkonstellasjonen har klart å markere seg, sier Hope og Borge.
16.Administrerende direktør Ole Hope.
17.Alt er avhengig av om bevilgningene øker, og situasjonen er svært vanskelig, sier fylkestannlege Thor Hope i Østfold til NTB.
18.Avløpsvannet fra den planlagte Jostedal kraftstasjon og det vann fra Leirdøla som idag renner ut i Jostedøla, skal føres i tunnel ut på dypt vann i Gaupnefjorden, opplyser overingeniør Johannes Hope i NVE til Aftenposten.
19.Bilorganisasjonenes" aksjon kjøpestreik" tirsdag fikk ifølge redaktør Svein Ola Hope i NAF så stor oppslutning at man mener tiden er moden for ytterligere handling.
20.Bokklubbbøker, regninger, lokalaviser - kort sagt alt som kan hope seg opp under en streik - ble sortert grundig og raskt i morgentimene på Solli postkontor, som er hovedpostkontor for Oslo 2, og et av hovedstadens største kontorer.
21.Byråsjef Olav Hope utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.
22.De samler" poeng" gjennom å hope det ene naturvidenskapelige faget efter det andre opp på hverandre, slik at deres" college"studier nærmer seg karikaturen i sin mangel på bredde og fordypning.
23.De øvrige banker som deltar i lånet er Westminster Bank plc., Bank of America, Bank Mees & Hope, Nederland, Banque Nationale de Paris og Bøndernes Bank.
24.Den 25 år gamle Hope Barnes ble så sterkt skadd at hun måtte sitte i rullestol under åpningsseremonien på Coliseum.
25.Derefter kom jazzmusiker Gerhard Aspheim, svømmetrener Oddvar Borgstrøm, Motorredaktør Svein Ola Hope, sykkelesset Stein Mæhlum og alle de andre.
26.Derimot ble det gitt klare signaler om at det vil bli vist varsomhet i avgiftspolitikken på bilsektoren, opplyser redaktør Svein Ola Hope i Norges Automobil Forbund til NTB.
27.Derimot ble det gitt klare signaler om at det vil bli vist varsomhet i avgiftspolitikken på bilsektoren, opplyser resaktør Svein Ola Hope i Norges Automobil Forbund til NTB.
28.Derimot ser det ut til at problemene har en tendens til å hope seg opp hos noen få.
29.Det beste beviset på det er prisplakatene på bensinstasjonene fra Kirkenes til Kristiansand, påpeker redaktør Svein Ola Hope i NAF overfor NTB.
30.Det er kvartetten Raunehaug, Torjus Larsen, Arnstein Hope og Johnny Solhaug som skal prøve å fravriste Glåmdal lagtempohegemoniet.
Your last searches