Norwegian-Italian translation of hope seg sammen

Translation of the word hope seg sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hope seg sammen in Italian

hope seg sammen
intransitivverb agglomerarsi, ammassarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Som ikke lengtet det grann efter å hope seg sammen med likesinnede inne på plassen foran kjøpesentret.
Your last searches