Norwegian-Italian translation of hugge

Translation of the word hugge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hugge in Italian

hugge
generellverb afferrare, prendere
  fiskverb abboccare
  steinverb intagliare, incidere, scolpire
  treverb tagliare con l'ascia, tagliare, spaccare
Synonyms for hugge
Derived terms of hugge
More examples
1.Det virker som om moderaterna alltid, når de har en mulighet, vil hugge oss i ryggen når det gjelder sikkerhetspolitikk.
2.Begynner du først å hugge i stein, blir du så glad i det materialet at du slipper det nødig.
3.Dem har vi planer om å hugge ned, flirer Åge, som er lettere nervøs før kveldens begivenhet.
4.Det er fint å ha fått være med på å avslutte viktige saker, og å hugge ut neste budsjett, kommenterer han, vel vitende om alt som krever videre arbeide.
5.Jeg ser ingen annen løsning enn å hugge ned hele plantefeltet og plante på nytt.
6.Kunsten å hugge i stein er noe mange av de yngre billedhuggerne er opptatt av, vi er en hel liten norsk koloni i Italia nå, som arbeider i dette materiale - fra marmor til mindre edle materialer, forteller Tostrup.
7.Akkurat nå holder Bruschi og Steen på å hugge ut en mannogkvinnefigur i en norsk granittblokk.
8.Borregaard skal hugge mer i skogene sine.
9.Bortimot 100 mann fra bygda ble i all hast mobilisert og satt til å hugge branngater på toppen av Valsjøberget.
10.Bølerfolk skulle gjerne hugge hull i veggen selv, og lage den døren som er nødvendig for bibliotekdriften.
11.De neste ti årene ble han sendt fra arbeidsleir til arbeidsleir, som bl.a. leiren i Tomsk i Sibir, der han måtte hugge ved tolv timer hver dag i minus 52 grader, eller leiren i Tasjkent i den fjerne, asiatiske del av SovjetUnionen.
12.Den uavhengige tankrederorganisasjonen har understreket at beslutningen om å hugge opp skip ville bli lettere, hvis usikkerhetsmomenter som utgifter med opplagsbrudd, bemanning, rengjøring osv. ble overført fra eieren til kjøper av skipet.
13.Det ble fastslått på årsmøtet at det er nødvendig å hugge opp enda flere skip.
14.Det er bedre å flytte store trær enn å hugge dem ned.
15.Det er en egen følelse å hugge seg innover i skulpturen.
16.Det er også meningen å unngå de store snauflater og bare hugge ut mindre områder.
17.Det finnes dermed egentlig ingen grunn til å hugge noe karaktertre, bortsett fra de få tilfeldige som måtte dø ut av naturlige årsaker.
18.Det hun gjør i sine romaner er å hugge løs klumper av virkelighet og legge dem frem uten kommentar.
19.Det koster ikke noe å hugge trærne, alt som behøves er hugst og transport.
20.Det verste man kan gjøre mot et juletre, er å hugge det i frost, og sette det direkte inn i en varm stue.
21.En måte å skaffe penger på er å hugge trær for å selge ved og kull på marked inne i byene.
22.En tid kombinerte han trening og konkurranser med å hugge tømmer, men dette måtte han gi seg med.
23.Er virkelig planene å hugge ned alle furutrærne ?
24.For noen år siden ødela de moreneøyas beskyttende vern mot stormene og fikk gårdbrukere og hytteeiere til å hugge bart med tårer i øynene.
25.Frivillige og brannmannskaper måtte hugge en branngate som sikring, og de klarte å få kontroll over ilden.
26.Først forsøkte han å hugge ned en høyspentstolpe, men det måtte han gi opp.
27.Han bruker all sin ferie og fritid til å hugge tømmer, arbeide på tomten og sette opp grunnmur.
28.Her kan man stikke inn til gamle Mrs. Freedman og slå av en prat om gårdsdrift for 150 år siden eller gi henne en håndsrekning med arbeidet på gården, eller man kan hjelpe Freedman med å hugge ved utenfor for å holde varmen.
29.Hvorfor bygge murer av betong når vanlig norsk gråstein koster det halve, holder minst like lenge og dessuten er mye penere, tenkte veikontoret, og så satte de sine driftigste folk til å hugge gråstein.
30.I de fattigste landene tvinges folk til å hugge skogen til brensel.
Similar words

 
 

hugge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) huggehuggendehugd
Indikative
1. Present
jeghugger
duhugger
hanhugger
vihugger
derehugger
dehugger
8. Perfect
jeghar hugd
duhar hugd
hanhar hugd
vihar hugd
derehar hugd
dehar hugd
2. Imperfect
jeghugde
duhugde
hanhugde
vihugde
derehugde
dehugde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hugd
duhadde hugd
hanhadde hugd
vihadde hugd
derehadde hugd
dehadde hugd
4a. Future
jegvil/skal hugge
duvil/skal hugge
hanvil/skal hugge
vivil/skal hugge
derevil/skal hugge
devil/skal hugge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hugd
duvil/skal ha hugd
hanvil/skal ha hugd
vivil/skal ha hugd
derevil/skal ha hugd
devil/skal ha hugd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hugge
duville/skulle hugge
hanville/skulle hugge
viville/skulle hugge
dereville/skulle hugge
deville/skulle hugge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hugd
duville/skulle ha hugd
hanville/skulle ha hugd
viville/skulle ha hugd
dereville/skulle ha hugd
deville/skulle ha hugd
Imperative
Affirmative
duhugg
viLa oss hugge
derehugg
Negative
duikke hugg! (hugg ikke)
dereikke hugg! (hugg ikke)
Your last searches