Norwegian-Italian translation of hus

Translation of the word hus from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hus in Italian

hus
kongefamilienoun Casa [f], casato [m]
  politikk - Storbritannianoun Camera [f]
  bygning noun casa [f]
Synonyms for hus
Derived terms of hus
avhuse, avhusing, båthus, bli husket, blokkhus, galhus, dukkehus, drivhus, enfamiliehus, fuglehus, fattighus, forrådshus, frøhus, vertshusholder, kvinnelig vertshusholder, gi husrom, hushjelp, husmor, Herre i huset, hønsehus, horehus, hundehus, hus-, hus fullt med, hus i byen, hus på landet, huse, huseier, husar, husarrest, husarlue, husbåt, husbil, husblas, husbond, husbyggingsprosjekt, hushold, husholder, husholderske, husholdning
husholds-, husholdningsapparater, husholdsarbeid, husholdningsavfall, husholdsoppgaver, husholdslære, husholdningspapir, husholdningspenger, huslege, husmaler, husmalerinne, husnummer, husokkupant, husransakningsordre, husrom, hustru, husundersøkelse, husvogn, huscampingvogn, hus man leier ut i andre hånd, hus man leier ut, hus i fattigstrøk, husvert, husvertinne, huse motvilje mot, innhuse, innlegging på sykehus, inne i huset, klubbhus, legge inn på sykehuset, lavhus-, lite hus, luksushus i byen, malthusiansk, medlem av overhuset, medlem av underhuset, mentalsykehus, monteringshus, nakterhus, okkupere et hus som står tomt, okkupert hus, umulig å huske, åpent hus, overhuset, parhus, politihus, psykiatrisk sykehus, rekkehus, rådhus, representanthus, representanthuset, sykehus, sykehuspasient, sykehussal, sende til mentalsykehus, skolehus, speil i morohus, snarvarehus, sneglehus, spøkelseshus, stiklingshus, tehus, tinghus, tørkhus, trappehus, tollhus, underhuset, utenfor huset, uthus, vakthus, våpenhus, vertshus, varehus, veksthus, veksthuseffekt, visningshus, Hvite Hus, husbankfinansiere, husere, husholde, husholdere, huske, husvale, badehus, beskyttelseshus, blekkhus, galehus, gjestehus, helianthus, herskapshus, husarbeid, husdyrbestand, husholdningsøkonomi, hushovmester, huskeregel, huskeregle, husleie, huslig, husstand, husvill, husøkonom, iskremmerhus, kjernehus, legge inn på sykehus, likhus, lysthus, Massachusetts, parkeringshus, skilderhus, slaktehus, veivhus, vippehuske, våningshus, huslyd, husfar, atriumshus, bolighus, hovedhus, husgård, høyhus, lekehus, privathus, terrassehus, brukshus, bryggerhus, gårdshus, redskapshus/-bod, husk, vaisenhus, bedehus, forsamlingshus, gudshus, menighetshus, offentlig hus, huskelapp, huskeliste, drivhusplante, i glasshus, gledeshus, skjøgehus, sette huset på ende, husfrue, husets eier, her på/i huset, parkhus, sykehusansatt, sykehuspersonell
Similar words

 
 

More examples
1.At Udsmykningen af Guds Hus ikke er nogen betydningsløs Sag, må være innlysende for enhver Kristen, hvem det er blevet klart at Gud ikke alene har skapt Ørene til Indgangsporter for Sjælen, men også Øjnene....
2.Børnenes Hus".
3.Cabarevyen", som er bygget over Arne Svendsens tekster, har vært spilt 40 ganger for fulle hus, og søndag er siste forestillingsdag.
4.Den er som et treetasjers hus" blir det sagt.
5.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
6.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
7.Det har bestandig vært Erling Norviks motto, og på formannskontoret i Høyres Hus må man allerede fra mandag av innstille seg på en ny arbeids og lederstil.
8.Det var det første den lille damen bak meg i køen sa da hun kom ut på baksiden av Dom Sojuzov eller Fagforeningenes hus.
9.Det var en gang et hus" er hans aller ferskeste ballett.
10.Dommen" fra den etiske komite i Representantenes hus er også en dom over et regelverk som knapt noen av de politikere det gjelder, finner ut av.
11.Dyrene i Hakkebakkeskogen" av Torbjørn Egner har iår som ifjor gått for fulle hus på hovedscenen.
12.En mann med to kvinner mister sin sjel, en mann med to hus mister sitt hode".
13.Forargelsens hus" i Trondheimsveien 36 - nå også utbrent.
14.Forargelsens hus" visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
15.Få krigshisseren ut av Det hvite hus !".
16.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
17.Hus til beboelse, der benyttes av eieren, beregnes som indtægt for denne med den sum, som det antages at koste at leie tilsvarende hus.
18.Jeg fikk mistanke om at Weinberger ikke visste hva han hadde gjort", skriver Haig med referanse til en rapport som Weinberger avla i Det hvite hus like efter at Reagan var blitt såret av attentatmannen.
19.Kamilla", som Løkkebergfilmen heter i USA, går for fulle hus.
20.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
21.Kulørte klatt" samler ungdommer som er bostedsløse og okkuperer tomme og saneringsmodne hus i København.
22.Mamma Norden på Capri" er en varmhjertet og småslentrende bok om denne øya i solen, dens innbyggere og skikker, faste gjester og andre turister, men aller mest om Asta Mazzarella - en spinkel og seig dame som går rundt i et stort hus i Anacapri, en av øyas to byer.
23.Mine hemmelige memoarer" er titelen på det fjerde stykket av Neil Simon, som kan glede seg over at dette stykket fremdeles trekker fulle hus på hans eget teater i New York.
24.Noaflodid" - Noas ark av Benjamin Britten er blitt spilt for fulle hus i Reykjavik Opera siden begynnelsen av februar.
25.O, minnes alle de døde, de faldne av dette hus...
26.One mo Time !" - jazzmusicalen som gir et bilde av sort vaudeville i New Orleans i 20årene er på vei til Oslo med originalbesetningen fra New York, der forestillingen har gått for fulle hus siden 1979.
27.Tette" hus har fått et dårlig rykte.
28.The Boss" startet sin turne i Statene fredag, og overalt hvor han spiller er det utsolgte hus.
29.To av tre hus er helt falleferdige".
30.Vil du bli mitt sexobjekt" med Else Gro Waallann, Kari Stokke og Arne Lindtner Næss, har gått for fulle hus.
Your last searches
hus