Norwegian-Italian translation of hvine

Translation of the word hvine from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hvine in Italian

hvine
piskeverb sibilare
  motorverb stridere
  vindverb ululare, trombare, gemere
  farkostverb sfrecciare
  lydverb ronzare, fischiare, sibilare
Synonyms for hvine
More examples
1.Derfor er kritikken trappet opp enda et steg når man i den seneste Iranartikkel i Pravda nylig, ikke bare ga USA og CIA skylden for krisen, men også lot pisken hvine over" kretser på ytterste høyre fløy innen den iranske ledelse".
2.Bonden som fant granaten, sier at han en rekke ganger har hørt kuler hvine over gårdstunet, og hevder at prosjektiler flere ganger har slått ned i hustaket.
Similar words

 
 

hvine as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hvinehvinendehvint
Indikative
1. Present
jeghviner
duhviner
hanhviner
vihviner
derehviner
dehviner
8. Perfect
jeghar hvint
duhar hvint
hanhar hvint
vihar hvint
derehar hvint
dehar hvint
2. Imperfect
jeghvinte
duhvinte
hanhvinte
vihvinte
derehvinte
dehvinte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hvint
duhadde hvint
hanhadde hvint
vihadde hvint
derehadde hvint
dehadde hvint
4a. Future
jegvil/skal hvine
duvil/skal hvine
hanvil/skal hvine
vivil/skal hvine
derevil/skal hvine
devil/skal hvine
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hvint
duvil/skal ha hvint
hanvil/skal ha hvint
vivil/skal ha hvint
derevil/skal ha hvint
devil/skal ha hvint
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hvine
duville/skulle hvine
hanville/skulle hvine
viville/skulle hvine
dereville/skulle hvine
deville/skulle hvine
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hvint
duville/skulle ha hvint
hanville/skulle ha hvint
viville/skulle ha hvint
dereville/skulle ha hvint
deville/skulle ha hvint
Imperative
Affirmative
duhvin
viLa oss hvine
derehvin
Negative
duikke hvin! (hvin ikke)
dereikke hvin! (hvin ikke)
Your last searches