Norwegian-Italian translation of hykleri

Translation of the word hykleri from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hykleri in Italian

hykleri
bedragerinoun dissimulazione [f], mascheramento [m], finzione [f], finta [f]
  oppførendenoun insincerità [f (invariable)], falsità [f (invariable)], ipocrisia [f]
Similar words

 
 

More examples
1.En konservativ regjering er organisert hykleri.
2.Mobilisering av alt mulig hykleri kan ikke skjule at Høyre har vært gjennom en bitter personkamp siden forrige landsmøte.
3.Ny rekord i hykleri"," løgn" og" løftebrudd" er vanlig forekommende ord i overskrifter i sovjetiske reportasjer og kommentarer om amerikanske uttalelser.
4.(AP) Det irakske utenriksdepartement anklaget tirsdag USA for å gjøre seg skyldig i" hykleri" ved å påstå at Irak har brukt kjemiske våpen i krigen mot Iran.
5.Arbeiderpartiet er farligere for vår sak på grunn av sitt hykleri, sa den fremtredende journalist Akram Haniya før valget.
6.Det er hykleri når borgerlige politikere sier de vil styrke barnefamiliens økonomi ved å øke barnebidraget med ti til tyve kroner i måneden, men samtidig øke boutgiftene med flere hundre kroner i måneden, sa stortingsrepresentant Sissel Rønbeck ved fremleggelse av Arbeiderpartiets Kvinnebevegelses programforslag, hvor nedkortet arbeidstid står sentralt.
7.Det er toppmålet av hykleri når mennesker som hevder at de forsvarer menneskeliv, i motsetning til oss andre, bevisst setter andre menneskers liv i fare.
8.Dette landet er så lite at hvis man i det hele tatt skal gjøre noe, havner man fort i dobbeltroller, sa Hoff, og mente at det var hykleri å tro noe annet.
9.20 skuespillere og 10 teknikere har reist i Europa siden slutten av mars med Sheridans vittige og satiriske komedie, et frontalangrep på hykleri og sladder.
10.Både i tegninger og skrift protesterte Tikkanen mot krig og vold, forsvarte minoriteter og latterliggjorde fordommer og hykleri.
11.Den greske statsminister anklaget de øvrige vestlige land for hykleri da de valgte å isolere militærregimet i Warszawa uten samtidig å legge et tilsvarende press på militærregjeringen i Ankara.
12.Det kaller jeg hykleri.
13.Det kan forklares på flere måter, jeg velger å se det som et uttrykk for den velutviklede norske sans for hykleri, som består i å holde munn når det er mest påkrevet å si noe.
14.Det var derfor han tok til Kaluga i 1970, om ikke annet så i alle fall med sitt blotte nærnær å vise at det som pågikk i rettsoppfatningens navn ifølge demokratisk vedtatte lover i virkeligheten var et skrikende hykleri og representerte en trusel mot freden i sin ytterste konsekvens.
15.Dette avstedkommer i massemedia og hos enkelte sportsfolk et ekte norsk hykleri av olympisk format, skriver Hansson.
16.HYKLERI.
17.Hykleri.
18.I en kommentar fra det offisielle nyhetsbyrået Tass heter det at den utenrikspolitiske del av Reagans tale" utmerker seg ved demagogi og hykleri.
19.Norsk dobbeltmoral og hykleri har mer enn en gang vært påvist i norske massemedia i årenes løp.
20.Sovjet omtaler utenriksdelen av talen som demagogi og hykleri.
21.Spesielt bør en reagere mot det hykleri som består i at ulandene sammen med Østblokken skal belære de vestlige land om ytringsfrihet og god presseskikk.
22.Tirsdag hadde partiavisen Pravda igjen en artikkel hvor man går løs på USA og NATO med anklager om" demagogi, hykleri og svik" når det gjelder utplassering av raketter i VestEuropa og de manglende resultatene av Geneveforhandlingene.
23.Forsvarerne av menneskerettighetene sto frem, og ble stående oppreist mot falskhet, hykleri og fortielse.
24.Den nye ledelsens hykleri kjenner ingen grenser.
25.Det er umulig å forene opprustning og nedrustningsforhandlinger, med mindre man hengir seg til hykleri og villedning av folkeopinionen.
26.Fullstendig overraskende, sier debutanten Kolbjørn Brekstad, som er nominert til Nordisk Råds litteraturpris for romanen" Stank av mennesker", en bok om menneskelig hykleri.
27.Alt annet er hykleri av dimensjoner all den tid nærmere 300 000 illegale aborter utføres hvert år i ukontrollerbare former, mener hun.
28.Boken er i stor grad en bok om hykleri.
29.Det er hykleri eller uvitenhet å begeistres av Live Aid osv. - som de fleste i Norge gjør - og samtidig med halvåpne øyne gå inn for en reklamepåvirkning som vil få oss til å kjøpe enda mer enn vi ellers hadde orket.
30.Det var nok bare hykleri, som vanlig for Reven.
Your last searches