Norwegian-Italian translation of i pulverform

Translation of the word i pulverform from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i pulverform in Italian

i pulverform
tekniskadjective in polvere, polverizzato
Similar words

 
 

More examples
1.Ceolat, i pulverform, er samme preparat.
2.Flytende rengjøringsmidler kan bare inneholde 0,2 prosent fosfor, og rengjøringsmidler i pulverform 2,5 prosent.
3.Foreløbig finnes det bare som tabletter, men kommer med det første også i pulverform.
4.Før plastråstoffet polyvinylklorid - populært kalt PVC kommer ut i pulverform fra den siste fabrikken, starter hele prosessen ved at koksalt og vann kjøres inn i den første fabrikken.
5.Men generelt er stoffet ansett å være forholdsvis risikofritt, i den forstand at det ved normale uhell er vanskelig for folk helt uten videre å få i seg noe av stoffet, sier Knudsen, som mener den største faren ligger i å bruke stoffet i pulverform i tørt vær.
6.Ved innbruddet ble det åpnet et pengeskap, og det var i dette skapet giften, som er i pulverform, ble oppbevart i en boks på 250 gram og et glass på 500 gram.
7.Blaafarveværket fremstilte gjennom mange eierselskaper opp igjennom det forrige århundre det sjeldne metallet som i pulverform bl.a. ble benyttet i porselenproduksjonen.
8.Utblandet for gatesalg i pulverform kunne kokainpartiet innbragt 1,5 milliarder kroner.
Your last searches