Norwegian-Italian translation of idiom

Translation of the word idiom from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

idiom in Italian

idiom
generellnoun idioma [f]
Synonyms for idiom
Similar words

 
 

More examples
1.Blant annet har denne gitt seg uttrykk i en frigjøring fra det franske idiom, enten i form av direkte oversettelser fra de innfødtes eget sprog til fransk eller i lagede ord, for eksempel" essencerie" (bensinstasjon) av ordet" essence" (bensin) og lignende.
2.Solistenes idiom er i pakt med det musikalske innhold, korklangen er homogen, tekstuttalen forbilledlig og instrumentalistene fremragende.
3.Valget viste seg å være heldig, fordi klaverstykkene i stil og idiom syntes å stå gitaren meget nær.
4.Blant annet har man kunnet notere en frigjøring fra det franske idiom.
5.Det er en fortrolig, lavmælt pratetone, eller svall og drøs, for å holde seg til det hjemlige idiom.
6.Først og fremst fordi Oslo ikke er noen parentes i beretterens liv, den har" grepet inn" ved å gi ham en gate, en gate med sin kultur, med fortau og portrom og med et fellessproglig idiom.
7.Ordvalg, ordfølge, billedbruk også videre må overføres til et nytt idiom, og under en slik prosess kan det nok hende at ordboken ikke bare kommer til kort, men simpelthen er i veien.
8.Pluss fra de høyere luftlag - diktsamlinger med geometriske omslag og romaner som arbeider i et postmodernistisk idiom !
Your last searches