Norwegian-Italian translation of ifølge

Translation of the word ifølge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ifølge in Italian

ifølge
korrelasjonother secondo, in conformità a, proporzionato a
  konjunksjonother secondo, a seconda di, in conformità con, conformemente a
  loverother secondo, in conformità a, conformemente a
  overenskommelseother secondo, in conformità con
  personother secondo
Anagrams of ifølge
Similar words

 
 

More examples
1.Amnestys arbeide er virkelig ubehagelig for verdens store undertrykkere", erklærer denne nyvunne talsmann for ytringsfriheten i et intervju med Klassekampen, ifølge Aftenposten.
2.Annen runde", dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
3.Billig mat er kortsiktig og umoralsk og vil sette fart i avfolkningen av bygdene," sa landbruksminister Isaksen i et foredrag i Sortland, Vesterålen, lørdag 14. januar ifølge Aftenposten.
4.De harde embedsmenn" i fremmedpolitiet, som ifølge Johansen var allmektige i forhold til tjenestemennene, valgte å tolke innvandringsregler så strengt som overhodet mulig, og la personlig iver i saken når det gjaldt avvisning og utvisning av jøder.
5.Det er ifølge en jury med folk fra Norsk Faglitterær Forfatterforening, Bibliotekforeningen og Forleggerforeningen boken" Kvinner ved staffeliet" av Anne Wichstrøm, utgitt på Universitetsforlaget.
6.Det handlet om de gode muligheter som jonsokkvelden ifølge gammel tro gav for å finne myntskatter og kostbarheter.
7.Dette gjelder, ifølge avisen, såvel nye, effektive tiltak mot arbeidsledigheten, som tiltak for å bøte på sin sviktende boligproduksjon.
8.Dukkenes tid", som dette innslag i festspillene ble kalt, trakk ifølge arrangørene to millioner mennesker inn i Wiens" city" i de tre uker det hele varte.
9.Dynastiets" avsnitt nummer fire ble sett av 3 298 200 seere, ifølge undersøkelser.
10.Dyvi Beta" skal, ifølge planene, ha boret ialt ni produksjonsbrønner før sommeren 1986.
11.Firkløver"regjeringen vil styrke sin stilling med hele 15 mandater, ifølge målingen.
12.Forutsetningen for å være tilknyttet riket skal ifølge vår fremmedlov være brutt i og med at ekteskapet begjæres oppløst, om vi forstår fremmedpolitiet rett.
13.Ifølge Lie ligger nu" Jagland & Co. flate langs bakken".
14.Ifølge avisen Washington Post skal president Alfonsin ha antydet at en sivil domstol bør overta saken mot de 12.
15.Ifølge avismeldinger har politiet flere steder blitt nødt til å se gjennom fingrene med oppførsel som ellers ville ført til arrestasjoner.
16.Ifølge beregninger Den norske Creditbank (DnC) har utført for kommuneadministrasjonen, kan hele Grunnlinjen stå ferdig til bruk i januar 1990.
17.Ifølge den foreløboge utforskning er Antarktis rikt på olje, gass, sjeldne metaller, hval og reker.
18.Ifølge et vitne - en 61 år gammel personalsjef, skal den ranstiltalte Lars Nils Bakke ved en anledning ha sagt dette til ham.
19.Ifølge gjeldende beskatningsregler kan renter trekkes fra som utgiftspost på selvangivelsen.
20.Ifølge kildene i Washington er det grunn til å tro at Jens Evensen fikk nokså klar beskjed om USAs bekymring da han var i det amerikanske utenriksdepartementet i midten av februar".
21.Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
22.Ikke ifølge Ingmar Bergman !
23.Ikke øl i en sådan stund" har ifølge Nordlandsposten vært ledemotivet for Flakstad kommunestyre, som har vedtatt at det ikke skal selges øl i kommunen i tiden fra 15. januar til 31. mars.
24.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
25.Innslaget igår var ifølge reporteren et forsøk på å bevise at Høyre ikke oppfyller sine valgløfter.
26.Kristne grunnverdier" er ifølge min definisjon verdier som efter vår kirkes lære er avgjørende for menneskenes evige skjebne : evig salighet eller evig pine.
27.Oceanic Energy" var det tiende fartøyet som trolig er gått på miner i Rødehavet siden 27. juli, ifølge Lloyds.
28.Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
29.Popmusikk for intelligente dansere" skal det ifølge de engelske Eurythmics bli når suksessduoen entrer Chateau Neufs scene ikveld, backet av 10 musikere.
30.Reglen er at når ilgods kommer mindre enn to timer før flyavgang, må vi bruke egen mann med egen bil for å få det med flyet", svarer SAS fraktterminal i Oslo ifølge avisen.
Your last searches