Norwegian-Italian translation of igjen regne

Translation of the word igjen regne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

igjen regne in Italian

igjen regne
antallverb contare di nuovo, ricontare
Similar words

 
 

More examples
1.Men utover høsten må man igjen regne med en viss bevegelse, og fremleggelsen av Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett i begynnelsen av oktober blir selvsagt en viktig faktor i så måte.
Your last searches