Norwegian-Italian translation of ignorere

Translation of the word ignorere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ignorere in Italian

ignorere
unskyldeverb trascurare
  faktumverb ignorare, lasciare da parte, scartare, eliminare
  kommentarverb tenere in poco conto, non dare importanza a
  oppmerksomhetverb ignorare, trascurare, accantonare
  oppførendeverb ignorare, trattare con ostentata indifferenza
Synonyms for ignorere
Derived terms of ignorere
More examples
1.Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
2.Warnockkomiteen har sett det den vil se, ignorert det den ønsker å ignorere i et forsøk på å bedra folk til å tro at slike eksperimenter på embryo er nødvendige," sa Sir Braine på en pressekonferanse.
3.Men heller ikke Arbeiderpartiet kan være villig til å ignorere norske landbruksinteresser, og vi kan ikke gå for langt når det gjelder å oppheve beskyttelse av norske landbruksprodukter.
4.Men må han ikke også ha vært svært så flink til å samle på nederlag og i tilsvarende grad ignorere velfortjent skamros ?
5.Mislykkes vi ved denne korsvei, vil det oppmuntre SovjetUnionen til å ignorere våre anstrengelser i forhandlingene, fremholdt han.
6.20 timer i forveien hadde trafikksjefens folk satt hetter på parkometrene, noe mange bilister valgte å ignorere, og derfor ble" påskjønnet" med borttauing og bot.
7.De særdeles vektige aksjoner blant elevene ved de høyere skoler har tilspisset 60 års kamp mot tvungen sidemålsstil i en slik grad at ingen ansvarlig myndighet kan forsvare å ignorere dette overbevisende uttrykk for folkeviljen.
8.Den marxistiskleninistiske lederen anklaget Arafat for" forræderi", og fremholdt at den 54 år gamle PLOformannen hadde til hensikt å gi efter for USAs" planer om å ignorere det palestinske folks nasjonale rettigheter".
9.Denne spesielle form for alderdomslidelse er selvfølgelig umulig å ignorere, men mye kan bli lettere å leve med dersom man lærer mer omkring sykdommens natur.
10.Dilemmaet forsterkes av at en føderal dommer forleden kritiserte den sittende justisminister for å ignorere regelverket i sin granskning av hvordan informasjonene om Carters valgstrategi kom Reagans rådgivere i hende.
11.En moralsk og politisk ansvarlig bedømmelse av situasjonen kan ikke ignorere den fare som ville ligge i VestEuropas gradvise politiske kapitulasjon overfor utpressing og trusler fra øst.
12.Høyres fremste tillitsmenn vil aldri ignorere betydningen av en fast og troverdig forsvars og sikkerhetspolitikk.
13.I Konserthuset skulle man imidlertid ikke finne noen grunn til bebreidelser mot miss Warwick for å ignorere publikum.
14.I dette maratonløpet av en fotballsesong har han skaffet seg et ry som Europas proffoppkjøpere ikke kan ignorere stort lenger.
15.Jeg tror ikke noen av oss er så store, kloke og mektige at vi har råd til å ignorere en slik veiviser som Bibelens påskebudskap.
16.Man kunne heller ikke ignorere det faktum at utfordreren lå foran verdensmesteren på den internasjonale Elostatistikk og dermed syntes å utpeke seg som verdens sterkeste spiller i øyeblikket.
17.Men at en miljøvernminister velger å ignorere tusenvis av direkte berørte, er så unødvendig, uvanlig og oppsiktsvekkende, at det må bero på politisk uforstand.
18.Men la oss for all del ikke, i demonstrasjonen av blendende teknikk, ignorere de helt utrolige improvisatoriske evnene.
19.NCBrepresentanter i Yorkshire hevdet at mandagens tall bare var toppen av et isberg, og spådde at nye arbeidere vil ignorere streikeparoler og harme streikevakter de nærmeste dager.
20.Og man skal i like høy grad ignorere at det finnes stillinger hvor mannen av naturlige årsaker har de beste forutsetninger for å mestre oppgaven.
21.Prisen for å ignorere trafikkskiltene Stop, Innkjøring forbudt og Enveiskjøring, foreslås satt til 600 kroner.
22.PÅ den annen side har vi neppe så dårlig tid - og langtfra råd - til nærmest å ignorere nye, interessante løsninger.
23.Selskapets styreformann, Ian McGregor, håper likevel at mange av NACODSmedlemmene vil ignorere streikevarselet slik vel 50 000 av grubearbeiderforbundets medlemmer har gjort i 32 uker.
24.Selvsagt kan de velge å ignorere det som skjer, men det kommer til å bli litt av en baksmell for Kastrup når folk oppdager at det er penger å spare på heller å fly til Amsterdam for å komme seg over NordAtlanteren, sier Beyer.
25.Som medlem av kommisjonen påpeker hun at industrien står overfor ganske annerledes viktige problemer, som" vi ikke kan ignorere".
26.Varaordfører Reinsfelt kunne ikke se at det ville være riktig å ignorere motstanden fra Rykkinnbeboerne når det gjaldt planene om et polutsalg i dette området.
27.Å ignorere et så klart uttrykk for folkeviljen kan ikke på noen måte forsvares av de angjeldende myndigheter.
28.Men politisk kan vi ikke ignorere virkeligheten, sier han.
29.Å ignorere dem er det aller verste, det er aldri produktivt.
30.At vi kumne være så dumme å ignorere Anettes utsagn om at hun er 27, men føler seg som 16..
Similar words

 
 

ignorere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ignorereignorerendeignorert
Indikative
1. Present
jegignorerer
duignorerer
hanignorerer
viignorerer
dereignorerer
deignorerer
8. Perfect
jeghar ignorert
duhar ignorert
hanhar ignorert
vihar ignorert
derehar ignorert
dehar ignorert
2. Imperfect
jegignorerte
duignorerte
hanignorerte
viignorerte
dereignorerte
deignorerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ignorert
duhadde ignorert
hanhadde ignorert
vihadde ignorert
derehadde ignorert
dehadde ignorert
4a. Future
jegvil/skal ignorere
duvil/skal ignorere
hanvil/skal ignorere
vivil/skal ignorere
derevil/skal ignorere
devil/skal ignorere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ignorert
duvil/skal ha ignorert
hanvil/skal ha ignorert
vivil/skal ha ignorert
derevil/skal ha ignorert
devil/skal ha ignorert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ignorere
duville/skulle ignorere
hanville/skulle ignorere
viville/skulle ignorere
dereville/skulle ignorere
deville/skulle ignorere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ignorert
duville/skulle ha ignorert
hanville/skulle ha ignorert
viville/skulle ha ignorert
dereville/skulle ha ignorert
deville/skulle ha ignorert
Imperative
Affirmative
duignorer
viLa oss ignorere
dereignorer
Negative
duikke ignorer! (ignorer ikke)
dereikke ignorer! (ignorer ikke)
Your last searches