Norwegian-Italian translation of immigrant

Translation of the word immigrant from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

immigrant in Italian

immigrant
mannnoun immigrato [m]
  kvinnenoun immigrata [f]
Synonyms for immigrant
Similar words

 
 

More examples
1.De kjenner ikke politikkens ABC, sier sosilogen Ilya Zemtsov, tidligere medlem av kommunistpartiet og immigrant til Israel i 1973.
2.Falasha betyr immigrant på amharisk, hovedsproget i Etiopia.
3.Gitta Stammer, en ungarsk immigrant til Brasil, har forklart at hun og hennes familie - først på grunn av uvitenhet og siden av frykt hadde latt Mengele bo på deres enkle farm utenfor Sa o Paulo i årene 1961 til 1974.
4.Sjefen er selv immigrant fra Tyskland.
5.Stanislas Janczak ble arrestert i Paris 7. januar, like efter at han hadde fått overlevert dokumenter av en polsk immigrant.
Your last searches