Norwegian-Italian translation of indisier

Translation of the word indisier from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

indisier in Italian

indisier
rettsvitenskapnoun prova indiziaria [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Andre indisier er Nybergsund, 1. divisjonslaget som ikke klarte å stille lag til NMkvalik og Radar, som må trekke seg fra videre 1. divisjonsspill på grunn av svak økonomi.
2.Biter av kolben til et avsaget haglgevær var det som nå ga politiet de siste og avgjørende indisier i saken.
3.Det er også sterke indisier på at skogen enkelte steder begynner å merke skadevirkningene.
4.Det finnes også indisier, om enn svake, på at det ligger noe bak den sovjetiske påstanden om at" utenlandske agenter" hadde satt mullahene på det sporet som førte frem til arrestasjonene av blant andre militære.
5.Efter det Aftenposten får opplyst, har påtalemyndigheten støttet seg til tekniske bevis og indisier når man har tatt ut tiltale mot politimannen.
6.Efterhvert bygget politiet opp en sterk kjede av indisier mot ham, og mistanken ble sterkere og sterkere.
7.Fire nye spedbarnsdødsfall i grenseområdene mot Tsjekkoslovakia i det sydlige Bayern, et av VestEuropas mest forurensede områder, blir tatt som sterke indisier på at teorien er riktig.
8.For det er ikke småtterier P2komiteen under ledelse av kristeligdemokraten Tina Anselmi - populært kalt" Khomeiny i skjørt" - har gravet frem av bevis og indisier mot losjen og dens metoder.
9.Forsvaret snakker om indikasjoner og indisier som tilsammen utgjør bevis.
10.Hotelldirektøren fra Horten har nektet all kjennskap til brannen, og det har til nå ikke fremkommet klare indisier mot 40åringen.
11.I en artikkel i det amerikanske tidsskriftet Midstream oppramser Feldman nye indisier til støtte for sin hypotese om Thales jødiske bakgrunn.
12.Informasjonssjef Jan Bjørneboe i Securitas opplyser at i hans firma har man hatt klare indisier, men dessverre ingen klare bevis, på at industrispionasje også foregår i Norge.
13.Men det foreligger sterke indisier på at de iranske anklager er riktige.
14.Men vi har endel indisier som peker på at pumpen kan hjelpe når det gjelder nyrene og nervene.
15.Og at dette har en veldig fortvilelse som utgangspunkt og grunnlag, at han gang på gang bekrefter dette ved å fornye hjelpeløshetens selvhat gjennom handlinger som øker avstanden til den" normale" verden - uttrykket for det før nevnte vakuum - er i alle fall et postulat man tør fremkomme med utfra sterke indisier hentet fra hans verk.
16.Palme uttalte seg om ubåtjakten i forgårs, da han erklærte at han ikke kunne si noe på grunnlag av indisier.
17.Retten fant at de økonomiske motiver taler for at hotelldirektøren er oppdragsgiveren og at en rekke indisier underbygger dette.
18.Rudnik fikk vite at man hadde meget sterke indisier for at han sto bak drapene på de to norske jentene.
19.Samtidig har det foreligget sterke indisier på at Windscales produksjon - revinning av plutonium for sivil og militær bruk av avfallsstoffer fra andre europeiske kraftverk - har hatt store konsekvenser for nærmiljøet i NordEngland så vel som resten av det europeiske samfunn.
20.Statfjordarbeidernes Forening reagerer sterkt på at de involverte nå skal holdes på pinebenken i månedsvis, utelukkende på bakgrunn av indisier og mistanke om misbruk fra politiets side.
21.Vi har ennå ikke videnskapelig belegg for å si at det dreier seg om en bakterie, men har klare indisier på det.
22.Vi må være glad til at vi har indisier og beviser for at disse myntene virkelig er norske - og at vi kan datere dem med en viss sikkerhet til en cirkaperiode.
23.Året efter skjedde forøvrig at det kom klare vitenskapelige indisier på at vågehvalen var truet - også norske vitenskapsmenn erkjente det.
24.De har sagt at det allerede den gang forelå sterke indisier som pekte i retning av en skjult Rekstenformue i utlandet.
25.Jeg trodde det er ufattelig at en menneske kan dømmes til 20 års fengsel på grunn av indisier.
26.Påtalemyndighetens bevisbedømmelse er basert på en lang rekke indisier som samlet vil bygge opp til den konklusjon vi mener er riktig, sa statsadvokaten.
27.Påtalemyndighetens bevisbedømmelse er basert på en lang rekke indisier som sett samlet vil bygge opp til den konklusjon vi mener er riktig, sa statsadvokaten.
28.Det er dette Arent M. Henriksen finner oppsiktvekkende, mens andre mener disse opplysningene bare bekrefter indisier.
29.Det finnes indisier, men de er vage.
30.Det finnes sterke indisier på at Israel har kapasitet til å produsere opptil 20 atombomber i løpet av noen dager, fremgår det av en rapport som en gruppe eksperter har laget for FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar.
Your last searches