Norwegian-Italian translation of indoeuropeisk

Translation of the word indoeuropeisk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

indoeuropeisk in Italian

indoeuropeisk
språkadjective indoeuropeo

 
 

More examples
1.Dette til tross for at det kurdiske sprog er av indoeuropeisk opprinnelse, og helt ulikt tyrkisk.
2.Om det er indoeuropeisk, gresk, latinsk - historie, geografi eller folkeskikk - som ordet skylder sin opprinnelse og utvikling, er det ihvertfall jordnært, ja virkelighetsnært.
3.Særlig har hun beskjeftiget seg med germansk sproghistorie sett i forhold til indoeuropeisk.
Your last searches