Norwegian-Italian translation of innånde

Translation of the word innånde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innånde in Italian

innånde
sigarettverb inalare
  fysiologiverb inalare
Synonyms for innånde
More examples
1.I og med det er fastslått at asbest er farlig å innånde, vil vi sikre oss at ingen i fremtiden blir utsatt for dette, uttaler fabrikksjef Cato Christoffersen ved Norcem A / S til Aftenposten.
2.Mange Skuiinnvånere orker simpelthen ikke å innånde stanken lenger, og de har bedt fylkesmannen i Akershus om å trekke tilbake den tillatelsen VEAS fikk i 1981 og som ga avløpsselskapet anledning til å plassere sitt slamanlegg på Isi.
3.Torvaske med så høye urankonsentrasjoner kan være farlig å innånde, sier Hans Ehdwall på det svenske strålebeskyttelsesinstituttet SSI.
4.Linjeflygs avgjørelse er et nytt fremskritt for den grunnleggende tanke at ingen skal være nødt til å innånde tobakksrøyk mot sin vilje.
5.Igjen har jeg gleden av å innånde - ikke suge inn, det er bare banalt - Osloatmosfæren, som er så spesifikk for kresne nesebor.
Similar words

 
 

innånde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innåndeinnåndendeinnåndet
Indikative
1. Present
jeginnånder
duinnånder
haninnånder
viinnånder
dereinnånder
deinnånder
8. Perfect
jeghar innåndet
duhar innåndet
hanhar innåndet
vihar innåndet
derehar innåndet
dehar innåndet
2. Imperfect
jeginnåndet
duinnåndet
haninnåndet
viinnåndet
dereinnåndet
deinnåndet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innåndet
duhadde innåndet
hanhadde innåndet
vihadde innåndet
derehadde innåndet
dehadde innåndet
4a. Future
jegvil/skal innånde
duvil/skal innånde
hanvil/skal innånde
vivil/skal innånde
derevil/skal innånde
devil/skal innånde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innåndet
duvil/skal ha innåndet
hanvil/skal ha innåndet
vivil/skal ha innåndet
derevil/skal ha innåndet
devil/skal ha innåndet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innånde
duville/skulle innånde
hanville/skulle innånde
viville/skulle innånde
dereville/skulle innånde
deville/skulle innånde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innåndet
duville/skulle ha innåndet
hanville/skulle ha innåndet
viville/skulle ha innåndet
dereville/skulle ha innåndet
deville/skulle ha innåndet
Imperative
Affirmative
duinnånd
viLa oss innånde
dereinnånd
Negative
duikke innånd! (innånd ikke)
dereikke innånd! (innånd ikke)
Your last searches