Norwegian-Italian translation of inndele

Translation of the word inndele from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inndele in Italian

inndele
klassifikasjonverb sistemare, classificare, ordinare, disporre, organizzare
Synonyms for inndele
Derived terms of inndele
Anagrams of inndele
More examples
1.Dessuten er det på tale å inndele skjenkesteder i forskjellige prisklasser.
2.Det har vært vanlig å inndele de israelske partier i tre såkalte leirer ; en" sosialistisk" leir, idag anført av Arbeiderpartialliansen (Maarach), en" borgerlig" leir anført av Likudblokken og en religiøs leir.
3.For ytterligere å stimulere nærområdeaktiviteter, vil Skiforeningen på sikt inndele Oslo by og Bærum øst i 7 aktivitetsutvalg.
4.Liv Torgersen har ned hensikt unnlatt å inndele efter vanskelighetsgrader.
5.Med hensyn til geografien vil dog Bysidens medarbeider innskyte at det er synd at ikke Postverket og kommunen i sin tid kunne enes om å inndele byen efter samme mal.
6.Ragnhild Magerøy gav i et radiokåseri forleden innblikk i hvordan kirken i sin tid så seg nødt til å inndele utenomekteskapelige barn i rang, ikke minst som følge av geistliges feiltrinn.
7.Sporveisstyret har i et prinsippvedtak bestemt at det skal arbeides videre med å inndele Oslo i tre takstsoner, og takstnivået skal trappes opp slik at billettinntektene efter endel år skal dekke 50 prosent av driftsomkostningene.
8.Brukerforum"s database vil inndele informasjonen i to hovedgrupper : gule og hvite sider.
9.Derefter skal vi inndele stikkordene i henholdsvis positive, nøytrale og negative kolonner.
10.Engelskmennene er ganske enkelt ikke i stand til å la være å inndele hverandre omhyggelig efter bakgrunn og rang.
Similar words

 
 

inndele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) inndeleinndelendeinndelt
Indikative
1. Present
jeginndeler
duinndeler
haninndeler
viinndeler
dereinndeler
deinndeler
8. Perfect
jeghar inndelt
duhar inndelt
hanhar inndelt
vihar inndelt
derehar inndelt
dehar inndelt
2. Imperfect
jeginndelte
duinndelte
haninndelte
viinndelte
dereinndelte
deinndelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde inndelt
duhadde inndelt
hanhadde inndelt
vihadde inndelt
derehadde inndelt
dehadde inndelt
4a. Future
jegvil/skal inndele
duvil/skal inndele
hanvil/skal inndele
vivil/skal inndele
derevil/skal inndele
devil/skal inndele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha inndelt
duvil/skal ha inndelt
hanvil/skal ha inndelt
vivil/skal ha inndelt
derevil/skal ha inndelt
devil/skal ha inndelt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle inndele
duville/skulle inndele
hanville/skulle inndele
viville/skulle inndele
dereville/skulle inndele
deville/skulle inndele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha inndelt
duville/skulle ha inndelt
hanville/skulle ha inndelt
viville/skulle ha inndelt
dereville/skulle ha inndelt
deville/skulle ha inndelt
Imperative
Affirmative
duinndel
viLa oss inndele
dereinndel
Negative
duikke inndel! (inndel ikke)
dereikke inndel! (inndel ikke)
Your last searches