Norwegian-Italian translation of innenfor

Translation of the word innenfor from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innenfor in Italian

innenfor
leieother in, all'interno di, dentro
Synonyms for innenfor
Derived terms of innenfor
Similar words

 
 

More examples
1.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
2.Det var bare flaks at skuddene havnet innenfor", sa skytterkongen.
3.Det vil bli utarbeidet en endelig rapport innenfor dette arbeidet, en rapport Valeur tror vil være av vesentlig betydning for samfunnet.
4.En midtsommernattsdrøm", Shakespeares florlette kjærlighetskomedie med mørke undertoner, ble skrevet innenfor den" elisabethanske" del av hans produksjon, i tiåret som avsluttet 1500tallet.
5.En sommerdag i Amerika" er altså innenfor rekkevidde for alle i østlandsområdet.
6.Exempted Companies" er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
7.Formannen i Østfold Arbeiderparti, Gunnar Skaug, sa at oppfatningen innenfor Arbeiderpartiet er at man bør gå inn for en utvidelse av åpningstidene til kl. 21 på vanlige ukedager hver dag og til kl. 14 på lørdager.
8.Innenfor dørstokken" er laget spesielt med tanke på gamle interiører og håndverkstradisjoner i Agderfylkene, men er av generell interesse.
9.Innenfor revolusjonen, alt - utenfor revolusjonen, ingenting".
10.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
11.Marka fra A til Å", omhandler nesten alle stedsnavn innenfor" Den sorte strek" som Markagrensen ofte kalles.
12.Men de understreker alle sammen at veien fram mot mer rasjonelle løsninger innenfor inntektsog sysselsettingspolitikken er både lang og kronglete.
13.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
14.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
15.Stadfestet reguleringsplan er straks bindende for alle arbeid og tiltak - innenfor planens område.
16.Tema sykepleie" er en ny bokserie, som vil ta opp sentrale emner innenfor sykepleiefaget.
17.Torggata bad" er blitt" Torggata butikk" - men det gamle navn videreføres av kommandittselskapet Torggata Bad A / S. Utvendig er bygningen stort sett som før, men innenfor søylefasaden vil den besøkende lete forgjeves efter det store svømmebassenget.
18.Venstre har alltid vært et parti av koalisjoner innenfor partiet.
19.Voksne har rett til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter innenfor det offentlige utdannelsessystem, uansett hvordan de har skaffet seg kunnskaper.
20.Unge voksne" er en egen gruppe innenfor Ungdomsforbundet og er midt inne i en periode med ungdom og arbeide på arbeidsprogrammet.
21.Aktive innenfor de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresiden og blant sentrumspartiene ble utsatt for betydelig interesse fra den sovjetiske ambassade og ØstTysklands handelskammer i Oslo på slutten av 1960tallet.
22.All den stund den militære situasjon er bedret på grunn av den amerikanske hjelp, er det skapt et klima (innenfor de væpnede styrker) som muliggjør forhandlinger.
23.Alle som ligger innenfor et slikt utpekt område, vil få sin konsesjon dersom de ellers oppfyller vilkårene.
24.Ambisjonen har vært å gi folk et inntrykk av hva som skjer innenfor veggene på Stortinget, forteller Guttorm Hansen.
25.Arbeidet for en menneskeverdig omsorg må ikke bli kullkastet av de forskjellige utspill som er kommet fra profesjonsinteresser både innenfor og utenfor institusjonene ; det ville være en skandale, sier Tomren.
26.At motstandskampen fortsatte også innenfor konsentrasjonsleirene, er lite kjent.
27.Aukrustutvalget - har anslått prisstigningen iår til mellom seks og syv prosent, og med en prisstigningstakt på 6,6 prosent er man innenfor Aukrustutvalgets anslag.
28.Avtalen med Statoil kan gi oss produkter innenfor et segment av markedet som trolig blir verdt titalls millioner kroner for oss i årene som kommer, sier Klitzing i en samtale med Aftenposten.
29.Behovet for flere satellittjenester i VestEuropa - spesielt innenfor fjernsynsområdet - er så stort at den tredje ECSsatellitten skytes opp før kommende sommer, sier Caruso til Aftenposten.
30.Både Fornebu og alle våre adre stamruteflyplasser opererer innenfor de trangeste sikkerhetsmarginer som finnes.
Your last searches