Norwegian-Italian translation of innenriks

Translation of the word innenriks from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innenriks in Italian

innenriks
landadjective interno, domestico
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble ingen fornyelse, ingen virkelig nye perspektiver på det innenriks eller utenrikspolitiske plan.
2.Dette og andre urimelige opplegg fra SAS bør sette fart i debatten om et rent norsk flyselskap for innenriks flytrafikk, sa Aas.
3.Kongen er riktignok hevet over politikk, men det begrenser seg til innenriks.
4.Ca. 50 sider brukes til nyheter, med halvparten innenriks og halvparten utenriksnyheter.
5.De lave ansvarsgrensene er derfor særlig uheldige for innenriks transport.
6.De lavtlønnede, som særlig får utbetalt fra fondet for å oppnå den garanterte lønn på 85 prosent av gjennomsnittet i industrien, er ansatte i innenriks sjøfart og hotell og restaurantansatte.
7.Den betegnes fra sovjetisk side som et innenriks norsk spørsmål.
8.Det er overhodet ikke snakk om å frata Korsika dens spesielle form for utvidet selvstyre innen rammen av den franske republikk, understreket Frankrikes innenriks og desentraliseringsminister Gaston Defferre da han i denne uken avla besøk på den såkalte" Skjønnhetens øy".
9.Dette er første gang den danske stat, gjennom DSB, chartrer inn et utenlandsk skip på en innenriks rute.
10.En rekke øysamfunn på Vestlandet og i NordNorge vil være nesten helt isolert som følge av streiken i innenriks sjøfart.
11.En streik vil kunne lamme all innenriks fergetrafikk og skipsruter, inklusive hurtigruten.
12.For å holde moralen oppe ble det fredag, i nærvær av de spanske innenriks og forsvarsministre, holdt en større minnehøytidelighet over de tre drepte, som alle var i begynnelsen av tyveårene og hvorav den eldste i tjenesten var begynt i sivilgarden i september ifjor.
13.Gandhi vil efter alt å dømme gjenta sitt løfte om å videreføre morens sosialistiske program innenriks og hennes alliansefrie politikk overfor utlandet.
14.Han tilbakeviser en uttalelse fra Norske SASflygeres Forening om at det påtenkte opplegget for svensk innenriks rutetrafikk vil gi seg slike negative konsekvenser.
15.I et brev til samferdselsminister Johan J. Jakobsen kommenterer foreningen det forslag til samordning av svensk innenriks flytrafikk som for tiden blir utredet av SASstyret.
16.I verste fall vil all innenriks sjøtrafikk bli så å si fullstendig lammet fra denne dato.
17.Innenriks er det sterkest økning på ruten mellom Oslo og Haugesund, hele 23 prosent, til 126 000 passasjerer.
18.Innenriks godsomsetning viste en nedgang på 3,8 prosent, og utenriks godsomsetning gikk ned med 7,2 prosent.
19.Innenriks skal selskapet foreta en opprustning av servicen overfor fullt betalende passasjerer.
20.Jeg tror at det vi her har sett har illustrert at i visse situasjoner er Norden for stor for politikere som er konsentrert om innenriks problemer.
21.LO har stilt seg åpen for å drøfte en nedtrapping av fondet ved at man trekker ut visse grupper som trekker av fondet, f.eks. innenriks sjøfart som bruker over en fjerdedel av fondets midler.
22.Lord Stockton, som snakket om både innenriks og utenrikspolitiske spørsmål, nærmest ba om unnskyldning fordi han nå brøt sin mangeårige taushet i Parlamentet.
23.Maskinistene i innenriks sjøfart har forkastet forslaget til ny tariffavtale.
24.Nærmest i denne sammeheng er innenriks sjøfart, som bruker hele 25 prosent av fondsmidlene.
25.Påvirkningsoperasjoner omfatter : enkeltstående og langsiktige forsøk fra høyt plasserte agenter på å påvirke en gitt sektor av fiendens innenriks eller utenrikspolitikk ; oppmuntring til de politiske partier og organisasjoner i venstreopposisjonen ; og demonstrasjon og hjelp for opprørere.
26.SAS vil samarbeide med det amerikanske flyselskapet Eastern Air Lines, som har et godt utbygget nett innenriks i USA.
27.SovjetUnionens ambassade i Norge avviser som helt u begrunnede påstander fra norske regjeringsrepresentanter og pressen om at den sovjetiske part skulle være" ansvarlig" for den såkalte" Treholtsaken", som i seg selv eret innenriks norsk spørsmål.
28.SovjetUnionens ambassade i Norge avviser som helt ubegrunnede påstander fra norske regjeringsrepresentanter og pressen om at den sovjetiske part skulle være" ansvarlig" for den såkalte" Treholtsaken", som i seg selv er et innenriks norsk spørsmål.
29.Styrmandsforeningen sa onsdag opp plassene for 200300 styrmenn i innenriks kystfart fra 2. juni.
30.Særlig i innenriks transport viser det seg imidlertid at det tegnes vareforsikring i svært få tilfeller.
Your last searches