Norwegian-Italian translation of innestå for

Translation of the word innestå for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innestå for in Italian

innestå for
dokumentverb certificare, attestare
  sannhetverb confermare, convalidare
  informasjonverb attestare, assicurare, garantire
Synonyms for innestå for
Anagrams of innestå for
Similar words

 
 

More examples
1.Efter min vurdering er det statsministeren som med sitt politiske liv må innestå for et forsvarlig valg av medarbeidere, alle kjente ting tatt i betraktning.
2.Ap.s bruk eller misbruk av gjennomsnittstall vil jeg nødig innestå for, men Statistisk Sentralbyrås statistikk over inntekt og gjeldsrenter er god nok.
3.De kan ikke lenger innestå for kvaliteten av det arbeid de utfører.
4.Vi kan ikke innestå for noe av dette.
5.Vi trenger en gjennomarbeidet grubeplan som selskapet nå må innestå for, sa statsråden.
6.De andre sangene på LPen er skrevet til meg, og jeg har samarbeidet med tekstforfatterne for å få tekstene slik at jeg kan innestå for dem.
7.Jeg vil være så frekk å påstå at jeg vet hva jeg har gjort og kan innestå for det.
Your last searches