Norwegian-Italian translation of innkjøp

Translation of the word innkjøp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innkjøp in Italian

innkjøp
generellnoun spese [fp], acquisti [mp], shopping [m (invariable)]
  handelnoun compra [f], acquisto [m], compera [f]
Synonyms for innkjøp
Derived terms of innkjøp
Similar words

 
 

More examples
1.Og både Gjerde og andre i NRK kan notere seg at dersom de var litt mer villige til å la folk få vite hva enkelte omdiskuterte innkjøp og samarbeidsprosjekter koster - så ville det kanskje være mulig for seere og NRKledelse å i hvert fall snakke samme sprog når det gjelder betalingen for det vi får se.
2.(NTBRB) Argentinerne forsøker å gjøre sine innkjøp i begynnelsen av måneden, så fort lønnen er kommet inn.
3.Alt innkjøp har skjedd ved forskuddsvis, kontant betaling.
4.At vi nå for første gang etablerer oss utenfor landets grenser, vil også innebære interessante muligheter når det gjelder innkjøp og markedsføring, sier direktør Sigurd Astrup.
5.Blant det som allerede er gjennomført, nevnes opptrapping av interninformasjonen, innkjøp av nytt sambandsutstyr, samt en rekke andre mindre oppgaver egnet til å redusere antall irritasjonsmomenter, sier Foss.
6.De nye parkometrene er ikke så veldig mye dyrere i innkjøp enn de vi nå har, sier Skaug.
7.Den nye støtteordningen er et skritt i riktig retning og vi i platebransjen vil legge vekt på å få utviklet en slik ordning, sier bransjens representant i fondsstyret, Sæmund Fiskvik, som imidlertid betegner beløpet to millioner som" latterlig lavt sammenlignet med 25 millioner til innkjøp av bøker".
8.Det ble da også gjort innkjøp til en rekke ledende museer i utlandet, og mange kontakter ble sluttet både om utstillinger og foredrag, forteller direktør Opstad.
9.Det er bedre å utvikle egne spillere enn å gå til dyre innkjøp, hevder Molberg med eftertrykk.
10.Det kan ikke være riktig at Staten skal bekoste" rundskåler", innkjøp av masser av øl og utenlandsreiser i forbindelse med filmproduksjon, sa Sønstebø som håpet at filmbransjen har notert seg Riksrevisjonens bemerkninger.
11.Det kan være alt fra en daglig stikkinnomkontakt, til hjelp med innkjøp eller husarbeide.
12.Det nye stoffet er rimelig i innkjøp for sykehuslaboratoriene og gir minimale chanser for strålingsskader hos pasientene, sier han.
13.Ennå tar jeg imot bøker til innkjøp, men du ser hvor fullt det er blitt ?
14.Et godt råd når det gjelder innkjøp av sykkel ?
15.Et særpreg med EIKON blir at vi ikke kommer til å satse på innkjøp av teknisk utstyr fremholder Mørland.
16.Hvis den tas i bruk også i Europa og i de øvrige IBMfabrikker i verden, kan det bli store saker, sa Haug som understreket IBMs innsats for å øke sine innkjøp av komponenter og utstyr i Norge.
17.Innkjøp av leddvognene var ment som et bedre tilbud til publikum, og det er meget beklagelig at noen blir stående igjen på stasjonene.
18.Nå, som vi skal spille i førstedivisjon, vil vi gå til innkjøp av forsterkninger.
19.På teknisk side bør man i første omgang utrede en hensiktsmessig samarbeidsform for verksteddrift, innkjøp og teknisk utvikling.
20.Verdien av den totale omsetning pr. turist vil være konstant, men forskyves til andre innkjøp.
21.Vi er selvsagt interessert i ethvert våpensystem som vil gjøre det mer risikabelt for fremmede ubåter å krenke norsk område, svarte Anders C. Sjaastad på spørsmål om det kunne være aktuelt å gå til innkjøp av det nye svenske våpensystem.
22.Vi er smertelig klar over at det de siste årene har vært bevilget for lite til innkjøp av bøker og tidsskrifter til Universitetets boksamlinger, sier ekspedisjonssjef Enevald Skadsem i Kulturdepartementet.
23.Vi prøver å legge forholdene til rette for at ENIgruppen skal øke sine innkjøp av norske varer og tjenester, kommenterer direktør Arne Walther i Norsk Agip.
24.1,7 millioner husstander land og strand rundt vil få en brosjyre om innkjøp og behandling av forpart på storfe.
25.5,8 millioner kroner, hvorav 300 000 kroner kommer fra Norske Melkeprodusenters Landsforbund og Norges Kjøtt og Fleskesentral, har vært nok til å dekke norsk medvirkning til bygging av 23 fellesfjøs, til innkjøp og forsendelse av en stamme på 25 norske geiter, til et samarbeidsprosjekt mellom Norges Landbrukshøgskole og to portugisiske forskningsinstitusjoner og transport av over 800 norske kvigekalver.
26.600 000 kroner er allerede brukt til innkjøp av gjødsel, frø og til gartnerlønn til skolehavene i Oslo, men foreløbig er ikke noe gjort i havene.
27.Afghanistankomiteen har bevilget nærmere 200 000 kroner til blant annet innkjøp av skolemateriell, medisinsk utstyr og generatorer til bruk inne i Afghanistan.
28.Alenemoren har dårlig tid og må ta konsekvensen av det når det gjelder innkjøp.
29.Andre fordeler vil være samarbeide om innkjøp, utveksling av produksjonstekniske erfaringer, et bredere faglig miljø, standardisering av produksjonsutstyr og felles distribusjon på enkelte eksportmarkeder, sier Struksnæs.
30.At denne sak igår kom opp i spørretimen, har sammenheng med at oljeminister Yamani under sitt Norgesbesøk nylig - efter Statoils prisnedsettelse på olje - personlig gikk til innkjøp av 50 kilo tørrfisk som han tok med seg hjem i sitt private jetfly.
Your last searches