Norwegian-Italian translation of innkvartere

Translation of the word innkvartere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innkvartere in Italian

innkvartere
logiverb alloggiare
  personverb dare alloggio a
  innhuseverb ospitare, alloggiare
Synonyms for innkvartere
More examples
1.Foresatte og eventuelle støttekontakter er velkomne til leirskolen, men skolen har ikke kapasitet til å innkvartere besøkende.
2.Forøvrig fortelles det fra en av Evensens og Treholts mange reiser til New York i forbindelse med havrettsforhandlingene for noen år siden, at de lot seg innkvartere på det fasjonable Hotel Pierre like ved Central Park.
3.Mye tid går med til å forflytte asylsøkerne, fordi det er begrenset hvor lenge hotellene kan innkvartere dem, forklarer han.
Similar words

 
 

innkvartere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innkvartereinnkvarterendeinnkvartert
Indikative
1. Present
jeginnkvarterer
duinnkvarterer
haninnkvarterer
viinnkvarterer
dereinnkvarterer
deinnkvarterer
8. Perfect
jeghar innkvartert
duhar innkvartert
hanhar innkvartert
vihar innkvartert
derehar innkvartert
dehar innkvartert
2. Imperfect
jeginnkvarterte
duinnkvarterte
haninnkvarterte
viinnkvarterte
dereinnkvarterte
deinnkvarterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innkvartert
duhadde innkvartert
hanhadde innkvartert
vihadde innkvartert
derehadde innkvartert
dehadde innkvartert
4a. Future
jegvil/skal innkvartere
duvil/skal innkvartere
hanvil/skal innkvartere
vivil/skal innkvartere
derevil/skal innkvartere
devil/skal innkvartere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innkvartert
duvil/skal ha innkvartert
hanvil/skal ha innkvartert
vivil/skal ha innkvartert
derevil/skal ha innkvartert
devil/skal ha innkvartert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innkvartere
duville/skulle innkvartere
hanville/skulle innkvartere
viville/skulle innkvartere
dereville/skulle innkvartere
deville/skulle innkvartere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innkvartert
duville/skulle ha innkvartert
hanville/skulle ha innkvartert
viville/skulle ha innkvartert
dereville/skulle ha innkvartert
deville/skulle ha innkvartert
Imperative
Affirmative
duinnkvarter
viLa oss innkvartere
dereinnkvarter
Negative
duikke innkvarter! (innkvarter ikke)
dereikke innkvarter! (innkvarter ikke)
Your last searches