Norwegian-Italian translation of innledning

Translation of the word innledning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innledning in Italian

innledning
generellnoun preambolo [m]
  begynnelsennoun preludio [m], inaugurazione [f], inizio [m]
  boknoun introduzione [f]
  subjektnoun introduzione [f]
  hendelsenoun apertura [f]
Synonyms for innledning
Similar words

 
 

More examples
1.1983 var et interessant år for Kosmoskonsernet", var den lakoniske innledning til fjorårets årsberetning.
2.Det blir innledning til debatt ved direktør i Kirkerådet, Johannes UlltveitMoe.
3.Hvordan skal vi hindre en mulig sovjetisk innledning med begrensede atomangrep til støtte for et konvensjonelt angrep på VestEuropa ?
4.Det koster å være overlegen, sukket VIFformann Bjørn Aage Rasmussen i sin innledning til årsmøtet i Vålerengens fotballavdelinger.
5.Overgangen til tjenesteydende næringer i bedriftslivet virker ikke spesielt stimulerende på efterspørselen efter sivilingeniører, ingeniører, sivil og bedriftsøkonomer, sa Knut Arild Larsen i sin innledning i formiddag på konferansen om høyere utdannelse i Oslo.
6.Voldtekt angår først og fremst dem som blir utsatt for denne forbrytelse, men også alle oss som frykter for å bli utsatt for voldtekt, slo førsteamanuensis Tove Stang Dahl ved Det juridiske fakultet i Oslo fast i sin innledning.
7.1. oktober skal barn over hele Norge markere Verdensbarnedagen, som innledning til Redd Barnauken.
8.30 foran et feststemt og usedvanlig entusiastisk Bislettpublikum var den beste innledning på nasjonaldagen man kunne tenke seg, i hvertfall i Vålerengen.
9.Allerede ved innledning av drapssaken bebudet forsvareren at det kunne bli aktuelt å anke på grunn av feil saksbehandling.
10.Alt var lagt til rette for en feststemt innledning på kampanjen for gjenvalg av Reagan med George Bush som visepresident.
11.Arne Haugestad advarte i sin innledning sterkt mot å legge standpunktene opp til den dominerende fløy i Arbeiderpartiet, for det er et parti med helt andre mål.
12.B. Jensen har forsynt boken med en nøktern og innsiktsfull innledning, der han i Sakharovs ånd påpeker den vestlige fredsbevegelsens begrensning : man ser bort fra den realitet som heter SovjetUnionen.
13.Balletten får en fengende innledning, først i musikken, så i Günther SchneiderSiemssens mektige scenebilde.
14.Boken inneholder forøvrig en kortfattet innledning der det gis gode råd for plukking av sopp, for oppbevaring og tilberedning og om hvordan man unngår soppforgiftning.
15.Bortsett fra at man får en stor teateropplevelse, får man også god hjelp til å forstå stykket, for professor Aslaug Groven Michaelsen holder en kort innledning foran hver akt.
16.Bortsett fra en noe sidrumpet innledning, har han med det meste.
17.Bratholm sa i sin innledning at han i hovedtrekk var enig i de synspunkter Andenæs hadde kommet med i sin skriftlige redegjørelse overfor juristmøtets deltagere.
18.Da arrangerer nemlig Vinskolen jugoslavisk aften i Indekshuset, som innledning til vårsemestret.
19.Dagbladet henviser til gårsdagens innledning på Senterpartiets landsstyremøte, hvor både partiformann og parlamentarisk leder innrømmet og beskrev Senterpartiets dystre situasjon.
20.Dagfinn Aarum ga ham en rolig innledning, for siden å sette inn sitt angrep 700 meter fra mål.
21.De er her i forbindelse med at Den kongelige Danske Ballet opptrer i Grieghallen og Det kgl. Teater gjester Den Nationale Scene som en innledning til 300års jubileet for Holbergs fødsel.
22.De lurer ikke meg og de kan ikke lure dere heller, sa Turner ved valgkampens innledning.
23.Den eneste paneldeltager som i sin innledning unnlot å påpeke Høyres manglende evne til å innse at mange bilister vil unngå bomstasjonene ved simpelthen å benytte andre ferdselsårer, var SVs Erik Melvold.
24.Den er en ubeskjeden hyldest til fisken, som allerede i bokens innledning blir kåret til Norges nasjonalfisk.
25.Den har en innledning om hvordan verket ble skrevet og utgitt, om de viktigste kildene, om andre arbeider av samme forfatter, og om hvordan boken ble mottatt av anmeldere (Crick er stort sett en solid guide på disse feltene).
26.Den skriftlige innledning fra Moskva er ikke mer imøtekommende enn den muntlige form.
27.Den sosiale og litterære bakgrunn for denne poesi gjør Malmqvist rede for i sin mesterlige innledning.
28.Den var lagt opp med en innledning kombinert med lysbilder, derefter spørsmål til regnskapet og til sist en spørretime for aksjonærene.
29.Denne franske filmen," Et skrik av stillhet" av Anne Claire Pourier, ble vist som innledning til det voldtektstribunal som ble arrangert i Folkets Hus i Oslo igår kveld.
30.Dessuten urfremførte Magnar Åm sin komposisjon" Water Music" som innledning til forestillingen.
Your last searches