Norwegian-Italian translation of innrede

Translation of the word innrede from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innrede in Italian

innrede
møblerverb ammobiliare, arredare
Derived terms of innrede
More examples
1.Så snart vi får klarsignal til å utnytte de tomme halvetasjene på denne måten, vil vi ha finansielt grunnlag for å innrede et nettoareale på 900 kvadratmeter til Blodbankens virksomhet.
2.Altmuligmann Nilsen var med på å innrede et gammelt aksjebakeri på Grunerløkken til atelier og verksted for ialt 13 kunstnere og brukskunst.
3.Da Hennes & Mauritz åpnet sin første forretning i Oslo, hadde vi innredningen, og vi fikk også oppdraget med å innrede Doblougs gamle lokaler nå da Gulins skulle etablere seg i Norge, sier Jacobsen.
4.De disponerer 425 kvadratmeter de nå er i gang med å innrede og pusse opp.
5.De unge medlemmene skal selv innrede lokalene på dugnad.
6.Den gamle Frisksportrestauranten har skiftet navn, og adresse til romslige og lekre lokaler i Munkedamsveien som det har kostet ialt 2,6 millioner kroner å innrede.
7.Den videre plan går ut på å innrede laboratorium, lager, personalrom og kontor for apoteket i frontbygningens annen etasje og å lage en intern trapp dit fra ekspedisjonslokalene i første etasje.
8.Dette var et rom Turi hadde latt innrede i den gamle låven, til oppbevaring av bensin og propan og parafin og verktøy og garn og motoren til jollen og mye annet.
9.Dette vil kreve særskilte lokaler, noe man idag ikke har mulighet til å innrede i Arendal sentrum.
10.Dette vil også være til fordel for" selvbyggere" - amatører eller hobbybyggere - som får stå her og innrede båtene sine, montere motorer etc.
11.En original løsning vil det være å sette inn utrangerte jernbanevogner på sporene og innrede dem som undervisningsmoduler med ferdige, gjennomarbeidede opplegg.
12.En plan går ut på å innrede et museum for Det Gamle Oslo i en del av verkstedkomplekset.
13.Erna Monsen (v) henviste til brev fra foreldre og foreslo at man skulle bygge pavlijong, eller innrede midlertidige lokaler, i blokkbebyggelsens fellesrom.
14.Etableringen av" informasjonsbanken" er betinget av bevilgninger på 1985budsjettet, sier Limseth, - men slik det nå synes, vil etatene forhåpentlig kunne begynne å innrede sitt nye ekspedisjonslokale mot slutten av inneværende år.
15.For hvert rom vi kan innrede for utleie på gården, får vi et tilskudd på 10 000 kroner, for gamle hus som restaureres for utleie, er støtten 40 prosent av investeringene eller maksimum 27 000 kroner.
16.Forretningen prøver han å innrede med møbler som konkurrentene kaster.
17.Fylket lar Trondheim kokkog stuertskole innrede undervisningslokaler ved tårnet.
18.Guttene gleder seg til å ta i bruk det nye motorrommet ved Kampen skole, som de har vært med på å innrede selv.
19.Hallene vil han innrede som levende industrimuseer.
20.I Stavanger har han fått tilsagn om å få kjøpe Nedre Strandgate 15, der han har planer om å innrede et nytt bevertningssted.
21.I et eget fuglerom vil man kunne innrede et eget flyvebur, gjerne 1,5 meter bredt, 2 meter høyt og flere meter langt.
22.I ledige stunder arbeider han dessuten med å innrede narrowbåten" Icarus".
23.I rekkehusene har man mulighet for å innrede kjeller og loft, og det gjøres i stor utstrekning med godkjennelse fra styret.
24.Jeg skal innrede det slik at jeg kan bo komfortabelt her i flere måneder.
25.Kan man ikke like gjerne innrede en kinosal for Høstutstillingens publikum og kjøre de samme slides for almenheten som juryen har behandlet ?
26.Men det betyr noe å tilhøre en slekt der det har vært naturlig å innrede arbeidsplassene i flere hundre år gamle hus gjennom generasjon efter generasjon.
27.Nå er han i full gang med å innrede tolv grotter med motiver fra norske folkeeventyr.
28.Nå har han, sammen med sine tre øvrige medeiere, brukt 14 måneder på å innrede kjellerlokalene i Fredensborgveien 13 til et spisested av det riktig koselige slaget, med et visst eksotisk preg og med plass til 116 gjester.
29.Sammen med den permanente utstillingen i lokalene er det godt over 50 utstillere som viser sine produkter, ideer og forslag om hvordan man kan innrede våre baderom.
30.Sommermånedene er effektivt blitt brukt til bl. a. å rive vegger og innrede et funksjonelt kafekjøkken.
Similar words

 
 

innrede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innredeinnredendeinnredet
Indikative
1. Present
jeginnreder
duinnreder
haninnreder
viinnreder
dereinnreder
deinnreder
8. Perfect
jeghar innredet
duhar innredet
hanhar innredet
vihar innredet
derehar innredet
dehar innredet
2. Imperfect
jeginnredet
duinnredet
haninnredet
viinnredet
dereinnredet
deinnredet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innredet
duhadde innredet
hanhadde innredet
vihadde innredet
derehadde innredet
dehadde innredet
4a. Future
jegvil/skal innrede
duvil/skal innrede
hanvil/skal innrede
vivil/skal innrede
derevil/skal innrede
devil/skal innrede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innredet
duvil/skal ha innredet
hanvil/skal ha innredet
vivil/skal ha innredet
derevil/skal ha innredet
devil/skal ha innredet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innrede
duville/skulle innrede
hanville/skulle innrede
viville/skulle innrede
dereville/skulle innrede
deville/skulle innrede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innredet
duville/skulle ha innredet
hanville/skulle ha innredet
viville/skulle ha innredet
dereville/skulle ha innredet
deville/skulle ha innredet
Imperative
Affirmative
duinnred
viLa oss innrede
dereinnred
Negative
duikke innred! (innred ikke)
dereikke innred! (innred ikke)
Your last searches