Norwegian-Italian translation of innse

Translation of the word innse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innse in Italian

innse
forståverb apprendere, rendersi conto, vedere, capire, rendersi conto di
  betydelseverb capire, comprendere, afferrare, percepire, intendere
  mental fornemmelseverb rendersi conto, riconoscere, sentire, essere cosciente di
  sinneverb rendersi conto di, essere cosciente di, conoscere
Synonyms for innse
Derived terms of innse
Anagrams of innse
More examples
1.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
2.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
3.Får jeg et nei nå, må jeg vel innse at jeg har brukt opp det norske markedet.
4.Også politikere må innse at bedriftene er avhengig av varetransport og kunder, vanskeligere er det ikke", uttaler Tetzschner.
5.Alle medaljer har baksider, men for min del håper og tror jeg at båtfolket selv efterhvert vil innse konsekvensene av sin egen adferd både miljømessig og på annen måte, og dermed vil vi smått om senn få en bedre båtkultur enn vi har idag.
6.Det er bare å innse at nærmere halvparten av studentene som kommer fra Universitetet i Oslo er radikalere - og alle kan ikke fåjobb i Ny Tid, Klassekampen eller Folkevett.
7.Det mener Rolf Rustad, men jeg har vondt for å innse at en idrettskonkurranse som styres av en dommer og hvor utøverne er venner både før og efter kampen kan virke verre enn mye av det andre vi ser på TV, sier Harald Skoglund i Bokseforbundet, som forøvrig har tatt initiativet til en juridisk utredning av lovligheten i NRKs" bokseforbud".
8.Det måtte han innse når sikkerhetsreglene ikke ble fulgt, sa aktor.
9.Efterhvert som tiden går, må vi innse at det kan bli en tidkrevende og svært vanskelig oppgave å løse.
10.Eftersom NATO nekter å innrømme at Tyrkias opptreden overfor Hellas er provokatorisk og aggressiv, kan min regjering heller ikke innse poenget med å gjennomføre militærøvelser rettet mot en mulig trusel fra Warszawapakten, så lenge Hellas trues fra sin nabo i øst, Tyrkia.
11.Idag må politikerne innse at et krafttak må komme.
12.Jeg gjør så godt jeg kan, og håper at det holder til en bra plassering, sier Bjørg Eva, som er realist nok til å innse at i toppen sammenlagt, der har hun ingenting å hente.
13.Jeg kunne ikke innse hvorfor vi ikke skulle satse på et marked vi virkelig kjenner, fremfor de store og mer fjerne markeder, hvor vi ikke er på hjemmebane, sier Moldver.
14.Jeg tror disse menneskene gradvis vil innse at de ikke kan innføre et ettpartistat umiddelbart.
15.Jeg tror man øyeblikkelig må innse at skipsbygging i Norge bare kan foregå i enkelte, mindre nisjer, sier en annen, som nylig har besøkt skipsbyggingsindustri i Korea.
16.Jeg tror vi må innse at årsaken til tilbakegangen i stor grad er å finne i det progressive avgiftssystemet og de prisvirkninger dette gir, sier Høien.
17.Jo, Kasparov blir nok verdensmester, hvis han bare er villig til å innse at han ikke er det ennå !
18.Men det er bare å innse at de firmaene som er villige til å hjelpe oss, ikke befinner seg i den økonomiske førstedivisjon.
19.Min oppgave er å få bedriftene til å innse at likestilling handler om å frigjøre de menneskelige ressurser.
20.Må bare innse at jeg er for dårlig trent til å gjøre det bedre akkurat nå, sa en skuffet Ingrid efter innkomsten.
21.Når man tar i betraktning hvor lang tid det ville ta å få det behandlet av Stortinget, må man innse at den hurtigste løsning er Grunnlinjen, sa han.
22.Når vi nå er i den situasjonen at vi ikke engang har midler til å holde eksisterende virksomhet gående, er det lett å innse at vi i nær fremtid vil få en krisepreget situasjon karakterisert ved faretruende lange ventelister, sier Sørland.
23.Og nå, med syvåringer som tripper på sin første skolevei, må vi innse verdikaos i grunnskolen.
24.Også politikerne må innse at bedriftene er avhengig av varetransport og kunder, vanskeligere er det ikke, avslutter Tetzschner.
25.På vegne av OPEC vil jeg komme med en sterk anmodning til Nordsjøprodusentene om å revurdere sine planer om et nytt prissystem, og samarbeide med oss i et arbeide de må innse er alle oljeprodusenters ansvar.
26.Regjeringen bør ta lærdom av årets oppgjør og innse at en gjentagelse av feilgrepet fra ifjor virker unødvendig provoserende på de statsansatte og deres organisasjoner, heter det også.
27.Selv om det er vanskelig å trekke konklusjoner utelukkende på bakgrunn av denne korte filmen, bør vi innse at enkelte prosjekter kan mislykkes.
28.Som gammel Lillestrømforkjemper må jeg bare innse at det er en del som ikke kan bevares.
29.Særlig er det vanskelig å innse at det først og fremst er jordbruket som skal opprettholde sysselsettingen i de næringssvake strøk.
30.Søk erstatning fra skolen og innse at dere er blitt gitt mangelfull undervisning.
Similar words

 
 

innse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innseinnsendeinnsett
Indikative
1. Present
jeginnser
duinnser
haninnser
viinnser
dereinnser
deinnser
8. Perfect
jeghar innsett
duhar innsett
hanhar innsett
vihar innsett
derehar innsett
dehar innsett
2. Imperfect
jeginnså
duinnså
haninnså
viinnså
dereinnså
deinnså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innsett
duhadde innsett
hanhadde innsett
vihadde innsett
derehadde innsett
dehadde innsett
4a. Future
jegvil/skal innse
duvil/skal innse
hanvil/skal innse
vivil/skal innse
derevil/skal innse
devil/skal innse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innsett
duvil/skal ha innsett
hanvil/skal ha innsett
vivil/skal ha innsett
derevil/skal ha innsett
devil/skal ha innsett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innse
duville/skulle innse
hanville/skulle innse
viville/skulle innse
dereville/skulle innse
deville/skulle innse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innsett
duville/skulle ha innsett
hanville/skulle ha innsett
viville/skulle ha innsett
dereville/skulle ha innsett
deville/skulle ha innsett
Imperative
Affirmative
duinns
viLa oss innse
dereinns
Negative
duikke inns! (inns ikke)
dereikke inns! (inns ikke)
Your last searches