Norwegian-Italian translation of innskrevet

Translation of the word innskrevet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innskrevet in Italian

innskrevet
generelladjective iscritto
  skoleradjective iscritto
  militærsknoun coscritto [m], recluta [f]
Anagrams of innskrevet
Similar words

 
 

More examples
1.Den rørte seg vel i enhver betrakter, da denne lov" er innskrevet i menneskenes hjerter", som det heter i Den hellige bok.
2.Herefter vil alle menn som blir påtruffet uten gyldig identitetspapirer bli innskrevet i hæren øyeblikkelig, uansett om de allerede har utført militærtjeneste eller om de har annen gyldig grunn til fritagelse, het det i en kunngjøring fra Radio Kabul første nyttårsdag.
3.I 1951 ble han innskrevet ved domstolen i Paris og fem år senere valgt inn i nasjonalforsamlingen på sosialistlisten til det daværende UDSR.
4.Jeg merket meg ellers at elevene ble innskrevet ved at lærerne kom til hjemmene, slik at førsteklassingene har sitt første møte med skolen i trygge, hjemlige omgivelser.
5.Men ellers er det ikke spørsmål om behandling her, og barnet blir f.eks. ikke innskrevet som elev, sier Flåm.
6.Av de 6000 utenlandsstudenter Norge hadde i 1984 var bare 163, vesentlig filologistudenter, innskrevet ved franske utdannelsesinstitusjoner.
7.På universitetet vårt var alle innskrevet i ungkommu nistorganisasjonen Komsomol, og fra tid til annen kom det leger fra Leger mot atomkrig mot slutten av forelesningene og forlangte at vi skulle bli sittende et kvarter over tiden mens de delte ut manifester og erklæringer rettet mot de amerikanske imperialister.
8.Et annet hett navn på klubbene blir Davis Murray (30) hvis navn forlengst er innskrevet i jazzhistorien.
9.Fra august 1983 har ca. 50 kvinner vært innskrevet i prostitusjonsprosjektet.
10.I tillegg til de 116 millioner skoleelever som man regner med blir innskrevet i gruppene 614 år ved utgangen av den sjette femårsplanen som slutter i 1985, må kapasiteten være utbygd for å ta imot ytterligere 64 millioner barn innen 1990.
11.Ikke for pengepremier, som under depresjonen i USA i 30årene, men selvfølgelig for å få sine navn innskrevet i den prestisjetunge Guinness Book of Records.
12.Ikke millimeterpresist innskrevet, rett nok, for det fins vers også i bunden form som må kalles modernistisk - hva barn / voksentematikken angår : tenk på Olav H. Hauges merkelige sonnette" Gullhanen" (1956).
13.Konfirmantene i Ørsta ble innskrevet siste søndag i august ifjor, og siden har de vært samlet til faste samvær annenhver uke i kirken.
14.Latterlig, for jeg er innskrevet på Grini som Bauer - bonde - og holder på å forgå av sult i alle timer av døgnet jeg er våken.
15.Når det gjelder voksenundervisning, er 20 millioner indere idag innskrevet ved ulike skoler, mens tallet vil ha steget til 80 millioner før utløpet av den sjuende femårsplanen, i 1990.
16.Okke som, nå er Norge innskrevet på det internasjonale kart for lyrisk modernisme.
Your last searches