Norwegian-Italian translation of innstille

Translation of the word innstille from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innstille in Italian

innstille
møteverb disdire, annullare, revocare
  hendelseverb revocare, annullare
Synonyms for innstille
Derived terms of innstille
Anagrams of innstille
Similar words

 
 

More examples
1.Det har bestandig vært Erling Norviks motto, og på formannskontoret i Høyres Hus må man allerede fra mandag av innstille seg på en ny arbeids og lederstil.
2.(UPI) De nordwalisiske grubearbeideres beslutning om å innstille den nå åtte måneder lange grubestreiken er den første offisielle sprekken i grubearbeidernes landsomfattende streik som begynte som protest mot trusler om nedleggelser og oppsigelser.
3.Det betyr at de måtte innstille sin foredragsturne i USA, sier han.
4.Det er ennå ikke kommet noen offisiell henstilling fra norske myndigheter om å innstille slike leveranser.
5.Ifjor fikk komiteen brev fra Fotballforbundets styre om at vi skal innstille på den, efter vår mening, beste dommeren, dersom vi ikke har noen klar kandidat.
6.Jo, Kirsti, valgkomiteen har nettopp besluttet å innstille deg som formannskandidat i NIF.
7.Men jeg behøver ikke tenke på å innstille virksomheten.
8.Og nå må dere innstille ?
9.Svømmeforbundet vil ikke innstille på deltagere som ikke har chanse på ihvertall en Bfinale, men samtidig viser vi til at f.eks. Sveits, som vi svømte jevnt med i en landskamp tidligere denne sesongen, har fått godkjent en tropp på 14 svømmere til Los Angeles.
10.USA skal innstille og avholde seg fra enhver aksjon som innskrenker, hindrer eller setter trafikken til Nicaragua og fra Nicaraguanske havner i fare.
11.Vi har blitt enige om å innstille Steinar som sjettemann på OLlaget, uttalte UKsjef Tore Helno.
12.Vi håper at det interdepartementale utvalget som nå utreder norske boikotttiltak overfor SydAfrika, vil gå inn for å innstille SASflyvningene på Johannesburg, fremholder Speed.
13.Vi må derfor innstille oss på langsiktige hjelpetiltak, sier Thor Kolsrud.
14.Vi vil kontakte forretningene på forhånd og oppfordre dem til å innstille salget.
15.Alternativt må Oslo innstille sine betalinger.
16.Amerikanske representanter fremholdt underhånden at de ikke var i tvil om at dersom OPEClandene nektet å øke sin andel, ville USA innstille sin videre medvirkning.
17.Annelise Høegh (t.v.) kan innstille seg på en ny periode for Oslo Høyre på Stortinget, mens statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg ligger godt an til sikker plass på listen.
18.Arbeiderpartiet fremmer et eget forslag om at Warszawapakten og NATO skal innstille utplassering av nye atomraketter inntil videre for å komme i gang igjen med nedrustningsforhandlingene.
19.Arbeiderpartiet står her på en formulering som innebærer at NATO og Warszawapakten inntil videre bør innstille sine rakettutplasseringer, både i øst og vest, som et tillitskapende tiltak for å komme i gang igjen med forhandlinger.
20.Arbeidsmarkedsetaten har vist en bemerkelsesverdig evne til å innstille sin virksomhet på disse forhold.
21.Aspirant 41 må innstille seg på dimisjon efter noen ukers aspiranttjeneste enten han vil eller ikke.
22.At både NATO og Warszawapakten inntil videre bør innstille sine rakettutplasseringer, både i øst og vest, som et tillitsskapende tiltak for å komme i gang igjen med forhandlinger.
23.Avisen New York Times, som siterte tjenestemenn i den costaricanske regjering, hevdet at CIA har gitt utstyr og penger til den revolusjonære demokratiske alliance, ARDE, de siste månedene, og at CIA har truet med å innstille støtten dersom opprørerne ikke følger de ordre som efterretningsorganisasjonen gir.
24.Avtalen gikk i korthet ut på at Mocambiques president, Samora Machel, skulle sette en stopper for all ANCvirksomhet på og via Mocambiques territorium, mot at SydAfrika på sin side skulle innstille sin støtte til den mocambiquiske opprørsbevegelsen MNR og dessuten yde økonomisk assistanse til Machels regime.
25.Begge menighetene i Balsfjord har vedtatt ikke å innstille vikarprest Torstein Lalim til det ledige embedet efter Børre Knudsen.
26.Blue Moon (tidligere Telle) får holde åpent til klokken 03.00, og må innstille øl og vinservering klokken 02.30, brennevin kan serveres til sluttede selskaper, Richs Bar må stenge klokken ett, øl og vinserveringen må innstille en halv time før, mens det er kroken på døren for brennevinsskjenkning ved midnatt.
27.Cykleforbundet vil innstille to mann torsdag på OLkomiteens møte.
28.Da kan president Reagan uten å svekke sin troverdighet ikke innstille sin" forsoningsoffensiv".
29.Da moten igjen forandret seg og behovet for strutsefjær avtok, måtte strutsefarmerne innstille sin lukrative forretning.
30.Damekomiteen skal innstille overfor Øystein Eriksen, som er formann i Teknisk Utvalg.
Your last searches