Norwegian-Italian translation of inntreffe

Translation of the word inntreffe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inntreffe in Italian

inntreffe
uventetverb sopravvenire, sopraggiungere
  hendelseverb accadere, succedere, avvenire, capitare, sopravvenire, intervenire
  skjeverb accadere, succedere, capitare
Synonyms for inntreffe
Derived terms of inntreffe
More examples
1.Det er vanskelig for en person med kreft å forstå at døden kan inntreffe, men at en mannlig kreftpasient blir steril, er lettere å akseptere.
2.Forholdet mellom Nicaragua og USA er av en slik art at dramatiske endringer kan inntreffe i løpet av timer.
3.Joda, det skal også inntreffe hyggelige ting.
4.Vi er sjokkert og overrasket, men dette er en ulykke som kan inntreffe under utviklingen av et nytt våpen, sier republikaneren Robert Badham.
5.Vi ser selvsagt an dem som kommer og vil leie båt, og stort sett er det fornuftige, ansvarsbevisste mennesker som kontakter oss. dessuten må eierne tegne en spesialforsikring, slik at de kan være økonomisk dekket dersom uhell skulle inntreffe.
6.Annenmaskinisten kan ikke få fullrost kaptein Egil Olav Endresen som med streng rutine hadde drillet sitt mannskap på at en slik situasjon kunne inntreffe.
7.Blomstringen vil da inntreffe til jul.
8.Da velgerne instinktivt skjønte at her kunne den store overraskelsen inntreffe, gikk de mann av huse i snestormen for å stemme på Hart.
9.Datoen er fastsatt på grunn av gunstig tidevann, son også vil inntreffe 16. og 22. juni.
10.De som motsetter seg at General Public Utilities Corporation får starte reaktor 1 igjen, frykter at det kan inntreffe en dobbeltkatastrofe.
11.Den hektiske lastingen direkte fra truck ombord i flyene medfører at slike episoder kan inntreffe, men SAS har altså innskjerpet sine rutiner for å unngå nye forsyndelser - og nye bøter fra stadig mer nidkjære amerikanske eksportmyndigheter.
12.Denne utvikling kan ifølge instituttet inntreffe hvis Comeconstatene ikke gjennomfører dyptgripende økonomiske reformer.
13.Dersom intet spesielt negativt skulle inntreffe, vil vi tidlig på høsten, kanskje allerede i august, se at de første større investorer begynner å gå inn med noe tyngde, og da starter neste bølge på Oslo Børs.
14.Det de fleste imidlertid ikke legger merke til, er at pekestokken stanser opp ved vakthavendes hjemstedskommune, hvor praktfulle bomvarsler helst ikke bør inntreffe for ofte.
15.Efter alt å dømme vil sentralkomiteen få seg forelagt et forslag fra politbyrået mandag formiddag, og dersom ikke noe helt usedvanlig skulle inntreffe, vil forslaget være enstemmig.
16.Eftersom man aldri er blitt utsatt for noen slags sjokkartet hendelse, er man fullstendig overbevist om at noe alvorlig nårsomhelst skal inntreffe.
17.En annen passasjer ønsker å få vite om vi har lignende planer på returen, og når den vil inntreffe.
18.En slik avtale i fredstid er en ting, men vet vi ikke til fulle at når krigen er løs, så skjer så mange og uforutsette ting at det er uråd å vite hva som kan inntreffe fra den ene dag til den andre.
19.En utblåsning i Nordsjøen som den med Bravo er det statistisk bare en chanse for vil inntreffe igjen om 20 år, men selvfølgelig er det den store skrekken.
20.Enkelte kom hjem fra ferie, mange gikk på overtid alle stilte de parat til utrykning i to døgn, i tilfelle noe skulle inntreffe.
21.Et menneske som får giften i seg, vil få sterke kramper og døden vil inntreffe innen fem minutter.
22.Familier som har eldre eller syke slektninger, skal kunne reise bort for kortere eller lengre tid, mens Telefonkontakt overtar den daglige kontakten og, rykker ut hvis noe skulle inntreffe.
23.For ansvaret for at noe slikt som dette kunne inntreffe må bilisten kunne dele med flere.
24.For de norske merkene Royal Casle og Upper Ten vil prosentreduksjonen likevel inntreffe allerede i løpet av forsommeren.
25.For de offentlig ansatte begynner meglingen 2. mai, og en eventuell konflikt kan tidligst inntreffe tre uker senere.
26.Guvernør Thornburgh reiste under høringen spørsmålet om hva som vilskje med driften av reaktor 1 dersom det skulle inntreffe en ulykke under opprydningsarbeidet i nr. 2.
27.Han nevner Nigeria som et eksempel og sier at dette landet nekter å ta konsekvensen av at det hvert fjerde år kan inntreffe en katastrofe.
28.Her sporer man ingen frykt for at katastrofen skal inntreffe og huset rase sammen.
29.Hvis en akutt krise skulle inntreffe, vil Regjeringen oppdage at mange politikere og store deler av opinionen vil bygge sine reaksjoner på fredsbevegelsens premisser.
30.Hvis en ulykke skulle inntreffe, er konsekvensene nødt til å bli enorme.
Similar words

 
 

inntreffe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) inntreffeinntreffendeinntruffet
Indikative
1. Present
jeginntreffer
duinntreffer
haninntreffer
viinntreffer
dereinntreffer
deinntreffer
8. Perfect
jeghar inntruffet
duhar inntruffet
hanhar inntruffet
vihar inntruffet
derehar inntruffet
dehar inntruffet
2. Imperfect
jeginntraff
duinntraff
haninntraff
viinntraff
dereinntraff
deinntraff
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde inntruffet
duhadde inntruffet
hanhadde inntruffet
vihadde inntruffet
derehadde inntruffet
dehadde inntruffet
4a. Future
jegvil/skal inntreffe
duvil/skal inntreffe
hanvil/skal inntreffe
vivil/skal inntreffe
derevil/skal inntreffe
devil/skal inntreffe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha inntruffet
duvil/skal ha inntruffet
hanvil/skal ha inntruffet
vivil/skal ha inntruffet
derevil/skal ha inntruffet
devil/skal ha inntruffet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle inntreffe
duville/skulle inntreffe
hanville/skulle inntreffe
viville/skulle inntreffe
dereville/skulle inntreffe
deville/skulle inntreffe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha inntruffet
duville/skulle ha inntruffet
hanville/skulle ha inntruffet
viville/skulle ha inntruffet
dereville/skulle ha inntruffet
deville/skulle ha inntruffet
Imperative
Affirmative
duinntreff
viLa oss inntreffe
dereinntreff
Negative
duikke inntreff! (inntreff ikke)
dereikke inntreff! (inntreff ikke)
Your last searches