Norwegian-Italian translation of innvoller

Translation of the word innvoller from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innvoller in Italian

innvoller
anatomi - zoologinoun visceri [mp], interiora [fp]
  anatominoun visceri [mp], interiora [fp]
Synonyms for innvoller
Similar words

 
 

More examples
1.Da eierne kom for å se til de 11 dyrene de hadde på beite der, lå kvigens innvoller og en fullbåren kalv igjen i veien.
2.Dernest løsner hun den første fileten med fingrene, skjærer den andre av på samme måte som den første, og sitter igjen med to vakre fileter og hode, ryggben og innvoller i en lang remse.
3.Det er et problem som skyldes at mange batterier i den senere tid er blitt små, på størrelse med knapper, hvilket igjen har ført til at de ofte er blitt svelget av barn og derefter har forårsaket indre betennelser eller har brent hull på innvoller.
4.Flåingen var unnagjort, fjerning av innvoller i gang.
5.Også prestene blant de gamle etruskere spådde i innvoller og fikk derved makt.
6.Vi overgir derfor våre innvoller til denne spise som skylles ned i lett, lokal hvitvin i iskalde mugger.
7.Aldri har jeg glemt en inderlig skildring av fosteret som blod og slim i morens innvoller.
8.Avdelingsveterinær Gunnar Holt ved Veterinærinstituttet understreker overfor Aftenposten at selv om det finnes skremmende høyt innhold av tungmetaller i dyrenes innvoller, betyr ikke dette at kjøttet på dyrene ikke bør spises.
9.De spådde i innvoller og i fuglers flukt.
10.Det er funnet betydelig høyere innhold av det giftige tungmetallet kadmium i innvoller på reinsdyr fra Hardangervidda enn tilsvarende i reinsdyr fra Finnmark.
11.Det er også gjort tilsvarende undersøkelser av innvoller på 700 elg fra Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.
12.Det var så man mintes en gammel historieboks beskrivelse av de romerske embedsmenn som av offerdyrs innvoller og fuglenes flukt kunne tyde fremtidens tale.
Your last searches