Norwegian-Italian translation of insistere

Translation of the word insistere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

insistere in Italian

insistere
fordringverb insistere
  uttalendeverb sostenere, asserire
Synonyms for insistere
Derived terms of insistere
More examples
1.(TBAFP) USA legger hindringer i veien for fremskritt på Stockholmkonferansen om nedrustning i Europa (KNE) gjennom å insistere på fullstendig uakseptable krav om våpenkontroll.
2.Selv om vi satte oss til forhandlingsbordet ville USA hindre drøftelsene ved å insistere på å ta opp spørsmål om atomnedrustning, skrev avisen.
3.Da britene kom inn i EF 1972 lovet Edward Heath president George Pompidou at de ikke alltid ville insistere på å bruke engelsk, f.eks. under utenrikspolitiske drøftelser, men dette ignorerte Harold Wilson efter sin valgseier to år senere.
4.Da brøt hun en kongelig tradisjon ved å insistere på at prins William av Wales, hennes førstefødte, skulle være med til Australia og New Zealand, sammen med barnepiken Barbara Barnes.
5.De har forsømt å insistere primært på sin spesielle rolle som kulturbærere, ja, mon ikke mange av dem dem urettmessig oppfatter seg som et slags anhang til all verdens kultursekretærer og kkonsulenter.
6.Derimot går han imot tendensen til å la engelsk dominere, vi må insistere på at sprogene skal prioriteres efter våre faktiske behov og den betydning de har hatt i vår historie.
7.Det er dessuten fullt mulig å skape arbeidsledighet ved å insistere på at vi skal lage ting eller tjenester ingen vil ha.
8.Han kan vanskelig se at lærerorganisasjonene kan insistere på øremerking av midler til EDB mer enn til andre felter av skolearbeiet, og tviler på at et slikt krav vil bli oppfylt.
9.Har ledelsen i Oslo Høyre også tatt med i beregningen at å insistere på Grunnlinjen kan bli en påtagelig bremse for almenhetens tillit til partiets vilje og / eller evne til ansvarlighet ?
10.Hvis politikerne vil insistere på å gjennomføre galskapen, har de ingen annen utvei enn å tyne milliardene ut av Osloregionens menige velgere.
11.Nå er det ikke første gang at park og idrettsvesenet har måttet insistere på å stenge baner på Ekebergfeltet.
12.På forhånd hadde Zhao gjort det klart at han ved denne korsvei ikke ville insistere på en øyeblikkelig stans i de amerikanske våpenleveranser til Taiwan.
13.Sist, men ikke minst må vi be de folkevalgte innstendig om ikke å insistere på produksjonsbetingelser, plassering av studios og tildeling av bemanning og ressurser som er mer fundert i legmanns ønsketenkning enn i en strengt faglig og rasjonelt begrunnet vurdering.
14.Neppe noen i det offisielle Tyrkia ville insistere på at dette nasjonale budskap et blikkfang i neonlys som skinner mot en fra offentlige bygninger i Ankara efter mørkets frembrudd er myntet på landets gjenværende 45 000 jøder, 40 000 armenere eller 5 000 grekere.
15.DA den spiondømte Arne Treholt for nøyaktig tre måneder siden valgte sine nye forsvarere til ankebehandlingen i Høyesterett, proklamerte den ene av dem, Alf Nordhus, at han ville" insistere på at de politiske sider kommer frem".
16.Da Chmielewski nektet å svare på flere viktige spørsmål fra de samme advokater, unnlot Kujawa å insistere på et svar.
17.De har ikke markert seg ved å insistere på sin spesielle rolle som kulturbærere - ja, mon ikke mange oppfatter seg som et slags godfjottet anhang til all verdens kulturkonsulenter.
18.Det er neppe i Vestens langsiktige interesse å insistere på en gjeldsbetjening fra utviklingslandene som overstiger bistandsoverføringene.
19.Det er på det rene at myndighetene i Etiopia har valgt ikke å insistere på kollektiv organisering av de nydyrkingsområdene som er befolket med familier som er flyttet fra tørkeområdene i nord, først og fremst fra Tigreprovinsen, men også fra Wollo og Shoa.
20.Det gjorde heller ikke spørrerne Bjørn Hansen og Ole Kristen Harborg ; de snublet tvertimot i starten ved å insistere på at Høyre i Stortinget ivår stemte imot saker partiet har programfestet for kommende fireårs periode.
21.En Alf Nordhus i sterk ulikevekt ville" insistere på at de politiske sider kommer frem", og uten å ha satt seg nærmere inn i saksgangen kom han med voldsomme utfall mot dommerne i lagmannsretten.
22.Er det slik som bankene har regnet ut - og det er ingen grunn til å tvile på det - burde vi ikke bare akseptere de 3 kr. pr. sjekk, men insistere på at gebyret burde dekke hele kostnaden, som oppgis til 7-12 kr. For i det lange løp er vi alle best tjent med at den handlingen som skaper kostnaden, også skal bære den.
23.La oss imidlertid aldri miste av syne betydningen av menneskerettigheter i dette perspektivet, men alltid insistere på at dette er uløselig knyttet til arbeidet med å skape tillit og avspenning i Europa.
24.Man tviler også på at utfordreren, Garri Kasparov, under disse omstendigheter vil insistere på å spille utenfor Sovjet, hva det ellers er gått rykter om i internasjonale sjakkkretser.
25.Men han legger til at USA" må insistere på at både kong Hussein og Arafat godtar resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd om Israels rett til å eksistere" før det kan bli tale om forhandlinger.
26.Motsatt vei har Baard Breivik valgt gjennom å insistere på en hjemlig tradisjon, ja, knytte den konkret til vestnorsk byggeteknikk med sten.
27.Shultz ja til det spanske krav kan ikke bety annet enn at man i Washington har innsett at det på lengre sikt er viktigere å beholde Spania som medlem i NATO enn å insistere på at baseavtalen skal løpe uendret - og dermed risikere at man bidrar til å påføre Gonzalezregjeringen et nederlag i folkeavstemningen til våren.
28.Så snart proteksjonismens ånd er ute av flasken, vil hver enkelt interessegruppe insistere på sine særkrav.
Similar words

 
 

insistere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) insistereinsisterendeinsistert
Indikative
1. Present
jeginsisterer
duinsisterer
haninsisterer
viinsisterer
dereinsisterer
deinsisterer
8. Perfect
jeghar insistert
duhar insistert
hanhar insistert
vihar insistert
derehar insistert
dehar insistert
2. Imperfect
jeginsisterte
duinsisterte
haninsisterte
viinsisterte
dereinsisterte
deinsisterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde insistert
duhadde insistert
hanhadde insistert
vihadde insistert
derehadde insistert
dehadde insistert
4a. Future
jegvil/skal insistere
duvil/skal insistere
hanvil/skal insistere
vivil/skal insistere
derevil/skal insistere
devil/skal insistere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha insistert
duvil/skal ha insistert
hanvil/skal ha insistert
vivil/skal ha insistert
derevil/skal ha insistert
devil/skal ha insistert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle insistere
duville/skulle insistere
hanville/skulle insistere
viville/skulle insistere
dereville/skulle insistere
deville/skulle insistere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha insistert
duville/skulle ha insistert
hanville/skulle ha insistert
viville/skulle ha insistert
dereville/skulle ha insistert
deville/skulle ha insistert
Imperative
Affirmative
duinsister
viLa oss insistere
dereinsister
Negative
duikke insister! (insister ikke)
dereikke insister! (insister ikke)
Your last searches