Norwegian-Italian translation of internasjonalisme

Translation of the word internasjonalisme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

internasjonalisme in Italian

internasjonalisme
generellnoun internazionalismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Norsk næringsliv må finne sin egen form for internasjonalisme.
2.Ved å gjeninnføre tre som det dominerende byggemateriale under betryggende tekniske betingelser, har arkitektene bidratt til å gi noen av våre turistanlegg et norsk, klima og stedstilpasset preg på et felt som ellers ofte domineres av pregløs internasjonalisme, heter det i juryens begrunnelse.
3.En abstrakt internasjonalisme blir så utflytende i sitt ja til alt og alle, at den egentlig bare kan profilere seg som et nei til et kulturfellesskap preget, og dermed i en viss forstand begrenset, av historisk egenart.
4.Et viktig poeng er at en økende grad av internasjonalisme er i ferd med å påvirke vår hverdag.
5.Fra en internasjonalisme som roper på politisk og kulturell verdensenhet.
6.I sin konsekvens har disse Graham Greenes innstillinger ført til hans stigende forståelse for internasjonalisme i snart enhver fasong, forutsatt da naturligvis at en slik utvikling ikke fører til undertrykkelse av noen.
7.Med dette som utgangspunkt vil jeg antyde noe om franske og norske kulturbegreper innenfor en ramme der stikkordene er skole, sprog og internasjonalisme.
8.Norsk næringsliv må finne sin egen internasjonalisme, i pakt med både den styrke det har og med de svakheter vi gradvis må arbeide oss vekk fra.
9.Perez de Cuellar stiller spørsmålet hvorfor det er en utvikling bort fra internasjonalisme og multilateralisme i en tid da det som skjer både når det gjelder verdensfreden og verdensøkonomien skulle tilsi at samholdet blir styrket.
10.Såvel den pregløse internasjonalisme som den horisontløse lokalpatriotisme føler seg utfordret av en tradisjons forankret nasjonalkultur.
11.70årene var preget av et ideologisk forbud mot" internasjonalisme", samt konsentrasjon om kunstnernes hjemlige, materielle kår.
12.Det er såvidt man vet første gang det sies så direkte at denne internasjonalisme også omfatter det høyst nasjonalistiske formål å verne sitt eget fedrelands grenser.
13.Formene deltar i en stedlig tradisjon uten å gå på akkord med moderne internasjonalisme.
14.Jeg ser ingen nasjonalisme, altså finnes det heller ingen internasjonalisme her.
15.Mest strid står det om definisjonen av ordene sosialisme og kaptialisme, men politiske ord som kommunisme og imperialisme, marxisme og fascisme, bolsjevisme og internasjonalisme er også redefinert i en spesialutgave av Oxford Students Dictionary of Current English, som utgis i SovjetUnionen.
16.Norges inn og utvandring av den internasjonale hvalfangstkommisjonen er kanskje det beste eksempel på tvisynet i norsk internasjonalisme.
Your last searches