Norwegian-Italian translation of intravenøst

Translation of the word intravenøst from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

intravenøst in Italian

intravenøst
medisinadjective intravenoso

 
 

More examples
1.De seks var i sykehusets intensivavdeling, der de er koblet til pustemaskiner og mates intravenøst.
2.Mange mener at deres bruk av kokain ikke er skadelig dersom de ikke røker stoffet eller tar det intravenøst, men vår forskning har vist at dette bestemt ikke er tilfelle, sier en av forskerne, dr. Arnold M. Washton.
3.20 løpere kunne samtidig få væske intravenøst.
4.Dali veier idag bare 47 kilo og må mates intravenøst.
5.De fire spedbarna får føde intravenøst hele døgnet, og Asbjørn Langslet, som har overoppsynet med barna, sier at det vil bli nødvendig med full beredskap på barneavdelingen i flere uker.
6.De får næring intravenøst, og holdes under streng overvåkning ved hjelp av moderne tekniske hjelpemidler bragt til Ullevål sykehus i anledning femlingefødselen.
7.Det gjelder også sukkervann som barna får intravenøst.
8.Foreløbig har de nyfødte fått næringsstoffer intravenøst og ved hjelp av sonder.
9.Mens væsketap før måtte behandles intravenøst, og krevde helsepersonell og utstyr, kan foreldre nå gi behandlingen hjemme hos seg selv.
10.Nå veier de i underkant av en kilo, og får næringen intravenøst.
11.Næring får de intravenøst, i tillegg til morsmelk, som blir ført ned i mavesekken ved hjelp av sonde.
12.I behandlingen er det dessverre ganske mange medisiner som må gis direkte i blodet - enten som sprøyter eller intravenøst.
13.Alle hadde gummihansker utenpå jobbeskoene, og et feltsykehus - med tilbud om intravenøst og aktiv dødshjelp til alle som ble servert lårhøner av Paviljongen.
14.Rhesussykdommen er blitt påvist gjennom blod og fostervannsprøver, og tilførselen av friskt blod er skjedd intravenøst i blodårer lokalisert ved hjelp av ultralyd.
15.Stoffer, som ikke er tatt intravenøst, øker i styrke og for å få riktige målinger må vi derfor vite når stoffet er inntatt.
Your last searches