Norwegian-Italian translation of invitasjon

Translation of the word invitasjon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

invitasjon in Italian

invitasjon
generellnoun invito [m]
Synonyms for invitasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Dere" som omtales i denne invitasjon er de tre fremste i den tidligere Hedmarksgerilja, stortingsrepresentant Ragnhild Q. Haarstad, redaktør Andreas Hagen i Østlendingen og ordfører Per N. Hagen fra Tynset.
2.Hun fikk da også invitasjon om å vende tilbake for å sette opp flere stykker !
3.Prøvespillingen" førte til invitasjon både til pinsefestspillene og sommerfestspillene i Salzburg året efter.
4.At et norsk kor får invitasjon til å synge med et orkester i et musikkland som Israel, med gode kontakter over hele verden, må betegnes som meget ærefullt.
5.Efter å ha kontaktet eldresentrene i strøket, gikk vi ut med en invitasjon for å presentere Treklang, og det kom 40 eldre.
6.Herr Jumblatt har svart positivt på en invitasjon til USA fra det amerikanske drusersamfunn, sa Raymond Hamden, som er formann for den amerikanske druserkomiteen for offentlige saker.
7.Hognestad har - i likhet med menighetens øvrige prester - vært invitert til å delta i menighetsrådets møter og til å legge frem egne saker, en invitasjon han nesten ikke har benyttet seg av, heter det i uttalelsen fra menighetsrådene i Høvik prestegjeld.
8.Hva sier du til Gro Harlem Brundtlands invitasjon til sentrumspartiene om samarbeid om skattepolitikken ?
9.I disse dager får alle skoler i Asker og Bærum invitasjon, og alle unge fra første klasse og oppover til 18 år kan delta, sier avdelingsleder Lars N. Hvardal i Kultur og kinoadministrasjonen.
10.Jeg fikk aldri noen invitasjon fra Høyre, og valgte efter lang betenkningstid Fremskrittspartiet.
11.Jeg har den avtale med presidenten i Norges Olympiske Komite, Arne B. Mollen, at det skal sammenkalles til plenumsmøte med særforbundene i samtlige olympiske idretter i det øyeblikk vi stod overfor den situasjon vi nå faktisk befinner oss i, fortsetter Eldar Hansen, som ikke er helt sikker på når og på hvilken måte en eventuell invitasjon formelt vil komme.
12.Jeg vil ikke ha det som i guttedagene, da man gikk i fødselsdagsselskap uten skriftlig invitasjon.
13.Men det er om å gjøre at vi nå benytter oss av mulighetene som ligger i Vestunionens invitasjon til bedre informasjon.
14.Norge er det eneste land som har en stående invitasjon til å være med på Kinas sokkel, uten å gjøre bruk av den.
15.Norge er et av landene som vil få invitasjon.
16.Selv om vi ikke ble blant de to beste, som denne gang var kravet for en ny gratistur, regner jeg det som sikkert at vi får en ny invitasjon.
17.Vi er i grunnen overveldet over den responsen vi fikk på vår invitasjon til de frie gruppene som arbeider med barne og ungdomsteater, sier Marit Jerstad.
18.Vi er ikke kommet så langt ennå, sa han som direkte svar på et spørsmål om hans nye tonefall skulle oppfattes som en direkte invitasjon til Tsjernenko.
19.Vi har fått invitasjon til å være tilstede under Hamburgdagene 1984, og går det slik vi håper, seiler" Statsraaden" ut byfjorden 7. mai med vindfylte seil, sier Ulvik.
20.Vi skal ta stilling til en eventuell invitasjon til Zola efter Holmenkollstafetten og Vidars elitestevne på Bislett den 22. mai, opplyser Svein Arne Hansen i Bislettalliansen.
21.28. oktober er det 50 år i år siden Oxfordbevegelsen, på invitasjon av stortingspresident C. J. Hambro, kom til Norge og utløste en av de merkeligste vekkelser i vår nyere historie.
22.90 tegninger av sinte og snille, glupske, lure, ville og godmodige ulver ble resultatet av en invitasjon som barnebladet Nye Glimt kom med for en tid siden.
23.Agenten kan fortelle at P. D. James har tatt imot en invitasjon fra Universitetet i Boston, hvor hun foreleser for studentene om oppdiktede detektiver, krimlitteratur og forfattere.
24.Alle de rundt 3000 mediamennesker ved verdens viktigste filmmønstring hadde fått personlig invitasjon, og møtte frem på Hotel Carlton, som under festivalen får sin fornemme bløtkakefasade dekket av vulgære plakater ; for eksempel nakenbilder av"Drømmekvinnen" Bo Derek, og Roger Moore som gjerne vil gjøre oppmerksom på den neste Bondfilmen" With a View to a Kill".
25.Alle snekunstnerne deltar på invitasjon med kost og opphold dekket.
26.Arbeiderpartiets forslag om et næringsfond er en invitasjon til samarbeid om en fremtidsrettet næringspolitikk i Oslo, en næringspolitikk som har som mål å få Oslo ut av bakevjen, Michael Tetzschner er herved invitert til å delta i dette samarbeidet.
27.Arbeiderpartiets leder er nå ute med en invitasjon til de borgerlige om et samarbeide om skattereformer.
28.At planene for invitasjon av østeuropeiske militære observatører blir opprettholdt understreker ytterligere regjeringens linje med ikke å la Treholtsaken få konsekvenser utover det som rent saklig er knyttet til spionsaken.
29.Bakgrunnen var en invitasjon fra kvinneunionen i Eritrean People Liberation Foundation, (EPLF) til Kvinnefronten i Norge.
30.Besøket denne gang strekker seg over tre dager i Tanzania og fem dager Zimbabwe, og er foranlediget av en invitasjon fra FNs Høykommissær for flyktninger og Det norske flyktningsråd.
Your last searches