Norwegian-Italian translation of invitere

Translation of the word invitere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

invitere in Italian

invitere
gjestverb invitare, convitare [formal]
Synonyms for invitere
More examples
1.Da man vedtok å invitere til dette arangementet, ble jeg kastet på gangen.
2.Derimot har dommeren et par ganger vært så vennlig å invitere meg med på jakt, sa rettsbetjenten.
3.Det første vi må gjøre er å invitere til tittelkonkurranse.
4.Det gjør at vi i neste omgang lettere kan invitere dem til å delta i våre obligasjonslån.
5.Det hjelper også om man tar seg tid til å lage et skikkelig måltid, og gjerne invitere noen til å holde seg med selskap ved matbordet.
6.Grusomt, sier idrettsvennen Egil som nytter høvet til å invitere venner sørfra til ringside under skiNM i Tromsø i februar.
7.Hvem vil du invitere ut på en halvliter.
8.I de forkynnende programmer i NLMs nærradio i Oslo, vil vi nå gi folk anledning til å ringe inn og invitere evangelister hjem til seg.
9.Jeg håper ingen har den baktanke med å invitere sosialministeren at man ønsker Festspilljubilanten inn på trygdebudsjettet.
10.Til Bratislava reiser jeg først og fremst for å invitere tsjekkere, østtyskere og russere.
11.Utgangspunktet for å invitere Regjeringen er at dette er det siste stortingsåret før valgåret, og at det er naturlig med en oppsummering.
12.Vi kommer dessuten til å invitere representanter for en rekke regjeringer til å delta som observatører ved valget, sier ministeren.
13.Vi vil invitere den politiske ledelse i Sosialdepartementet, representanter for kirke og undervisningskomiteen, sosialkomiteen og kommunalkomiteen i Stortinget og sentrale personer fra Vernepleierforbundet, Hjelpepleierforbundet, Sosionomforbundet, Norsk Lektorlag og Norsk Lærerlag.
14.Vi vil invitere ham til å forlate Babaoshan...
15.Vi vil om kort tid invitere alle som anser seg som dyktige til å håndtere en bil til å delta i den norske utvelgelsen, forteller informasjonssjef Morten Berger i Ford Motor Norge.
16.Aasen sier til NRK Østfold at det er galt å invitere en frikirkelig bevegelse til å orientere om et såpass kontroversielt emne.
17.Alle disse som sliter med sine problemer fra dag til dag, og som nå er vitne til at organisasjonspampene har kastet landet ut i en arbeidskonflikt i en tid som burde invitere til noe helt annet enn streik.
18.Andre SPDpolitikere varslet at partiet vil invitere DDRpolitikere vestover på egenhånd.
19.Angst for generelt å møte mennesker er svært vanlig, dessuten for å invitere noen hjem, for butikker og kafeer, for å bruke offentlige transportmidler osv.
20.Arbeiderpartiet er innstilt på å invitere Høyre og de ansattes organisasjoner til sammen å finne frem til en bredest mulig plattform for hvordan Oslos økonomiske problemer kan løses.
21.Arrangørene hadde forøvrig laget enda en ny" vri" på stevnet ved å invitere Magnolia Jazzband til å spille sammen med skolekorpsmusikantene.
22.At man rundt en olympiade, som jo er et meget kostbart arrangement, forsøker å dekke inn en del av utgiftene gjennom souvenirer av forskjellig slag, er det adskillig forståelse for, men spaltens redaktør finner grunn til å reagere mot dette forsøket på å flå frimerkesamlere og andre som kanskje intetanende lar seg invitere av denne annonsen.
23.Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å invitere Lindeberg og alle andre beboere til bydelsutvalgets møter.
24.Bedriftskontakt skal også invitere næringslivet til et utvidet samarbeide mellom næringsliv og studentene.
25.Betegnelsen innebærer kanskje en overdrivelse, men sannelig må det ikke gi den heldige vinner en god fornemmelse å kunne invitere familie og venner på en festlig søndags heldagstur Hadeland rundt i en diger Cadillac for syv personer med egen hyggelig sjåfør og guide, og med bevertning underveis både på Kokkestua på Hadeland Glassverk og på Søndre Land Turisthotel.
26.Byggestil og arkitektur må dessuten invitere til sosialt liv og aktivitet.
27.Carter er en slags onkel som den demokratiske familie føler seg forpliktet til å invitere til begivenheter av dette slag.
28.Collett antyder også at systemet kan invitere oljeselskapene til å fremskynde en drivverdighetserklæring - før den egentlig burde ha vært fremmet - for at Staten skal komme med og dele utgiftene.
29.DET er derfor gledelig at president Ronald Reagan har benyttet anledningen nå til å invitere den nye førstemann i Kreml til et møte.
30.Da er det adskillig rimeligere at anta at de som har gått med på å invitere Botha, ikke bare vil gi tydelig uttrykk for hva de mener om apartheid - slik Margaret Thatcher allerede har gitt klar beskjed om at hun vil, men at de også har stilt sine" betingelser".
Similar words

 
 

invitere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) invitereinviterendeinvitert
Indikative
1. Present
jeginviterer
duinviterer
haninviterer
viinviterer
dereinviterer
deinviterer
8. Perfect
jeghar invitert
duhar invitert
hanhar invitert
vihar invitert
derehar invitert
dehar invitert
2. Imperfect
jeginviterte
duinviterte
haninviterte
viinviterte
dereinviterte
deinviterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde invitert
duhadde invitert
hanhadde invitert
vihadde invitert
derehadde invitert
dehadde invitert
4a. Future
jegvil/skal invitere
duvil/skal invitere
hanvil/skal invitere
vivil/skal invitere
derevil/skal invitere
devil/skal invitere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha invitert
duvil/skal ha invitert
hanvil/skal ha invitert
vivil/skal ha invitert
derevil/skal ha invitert
devil/skal ha invitert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle invitere
duville/skulle invitere
hanville/skulle invitere
viville/skulle invitere
dereville/skulle invitere
deville/skulle invitere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha invitert
duville/skulle ha invitert
hanville/skulle ha invitert
viville/skulle ha invitert
dereville/skulle ha invitert
deville/skulle ha invitert
Imperative
Affirmative
duinviter
viLa oss invitere
dereinviter
Negative
duikke inviter! (inviter ikke)
dereikke inviter! (inviter ikke)
Your last searches