Norwegian-Italian translation of irriterende

Translation of the word irriterende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

irriterende in Italian

irriterende
fryktadjective preoccupante, inquietante
  medisinadjective irritante
  rettsomadjective esasperante, fastidioso, seccante, irritante
  uutholdeligadjective estremamente noioso, molesto, pestifero [informal]
Synonyms for irriterende
Derived terms of irriterende
Similar words

 
 

More examples
1.Selvsagt kan vi også forstå at det kjennes noe ubehagelig og endog irriterende å ha en så frittalende fellestalsmann," skriver Odd Bye i sin SPkommentar.
2.Det er både irriterende og direkte feil når stadsfysikus Fredrik Mellbye sier til avisene at responsen fra privatpraktiserende leger i julens influensakrise har vært skuffende.
3.Det er irriterende å måtte bruke verdifulle ressurser på å jakte på norske fiskefartøyer.
4.Jeg forstår godt at det er irriterende å ringe og ringe forgjeves, sier trafikksjef Henning Haga i Taxisentralen.
5.Merkelapper er både irriterende og ufruktbare.
6.Vi er klar over at sikkerhetstiltakene kan virke irriterende og tidkrevende, men vi kan ikke gjenta feilen fra OL i München.
7.Vi i SV har sett frem til denne dagen, og vi ser enda mer frem til hans 70 og 80årsdag da vi forhåpentlig vil være kvitt en irriterende sympatisk motstander, sa partilederen Theo Koritzinsky som overrakte blomster og en fiskevekt som gikk opp til syv kilo - som et symbol på Benkows" valgflesk" om syv milliarder kroner i skattelettelser.
8.Akkurat da det klikket føltes det riktignok litt irriterende, men på litt sikt er det kanskje bare en fordel at det gikk som det gikk.
9.Anekdotene er altså mange, og nå har Richard Roud, kritiker og direktør for New Yorkfestivalen, skrevet en fascinerende biografi om sin venn, dette irriterende menneske som Jean Cocteau kalte" dragen som vokter våre skatter".
10.At" en Aksel Lydersen fra Trondheim" våger å opplate sin munn finner han overmåte irriterende og han er helt uinterssert i hva" denne Lydersen" måtte mene i sakens anledning.
11.Avgiften er efter min oppfatning intet annet enn en kostbar og irriterende parodi.
12.Bent frem irriterende er det at han alltid har ord og tanke i behold, merker raskt intervjuerens forsøk på å pirke frem lite edruelige uttalelser, og ler.
13.Bortsett fra en viss irriterende effekt i øyet har alle forsøkene konkludert med at sprøyting med glyfosat i godkjente mengder ikke skulle medføre noen direkte skade for dyrelivet.
14.Den er til tider irriterende ordrik og har et sprog som ikke synes forenlig med en sekstenårings, ikke minst i ordvalg og ordforråd.
15.Denne, for nordmenn irriterende filosofi, ligger til grunn for skipioneren Tomm Murstads virksomhet gjennom alle år.
16.Dessuten virker tanken om et forbud mot hurtigvin som et irriterende barnepikeforbud.
17.Desto mer irriterende var de manglende sprogferdigheter da Nikos Kazantzakis" Theseus" ble spilt i Athens romerske teater, Odeion, under Akropolis.
18.Det er irriterende å bli ignorert hver gang.
19.Det er klart at slikt virker irriterende og medvirker til å bryte ned respekten for slik skilting.
20.Det kryr av små, irriterende skrivefeil.
21.Det var, følte Turi, nokså irriterende at Marit stadig måtte plage henne med den dumme og likegyldige mordanklagen nå som hennes verden holdt på å ramle sammen.
22.Det var forholdsvis stille ombord, og søvnen lukket vårt øye uten irriterende forstyrrelser.
23.Dette stoff er i omfattende bruk i Norge, og det har lenge vært kjent at det har irriterende og allergifremkallende egenskaper.
24.En forsert kjekkastone, en irriterende trumpethet og intet spor av en grosserer som sikkert bærer noen av verdensmannen Kiellands elegante trekk.
25.Enten må voksne lese dem høyt for de minste barna, irriterende for dem som kan lese selv, eller de små må nøye seg med en halv opplevelse av det de ser.
26.Filmen er både vakker og bevegende og irriterende og latterlig og pinlig og full av humor og med en formvilje som forferder og forbløffer.
27.Grønne krystaller - såkalt irr - på kobber og messing er bokstavelig talt - irriterende.
28.Hovedsaken, understreker foreningens Tor Guttu, er å få ryddet opp i de mest irriterende sleivstrøkene.
29.Hvordan unngå de irriterende glippene i motbakkene, er et aktuelt tema.
30.Hvorpå maskinen, med en irriterende forsinkelse i loggboken, med musikere og vanlig dødelige kunne sette kursen for Rosenes by.
Your last searches