Norwegian-Italian translation of jage

Translation of the word jage from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jage in Italian

jage
forfølgendeverb dare la caccia a, inseguire
  sport - jaktverb cacciare
  fangeverb inseguire, dare la caccia a
  forbryterverb inseguire, rincorrere
  dyrverb predare, prendere come preda, cacciare
Synonyms for jage
Derived terms of jage
More examples
1.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
2.Soldatenes" oppgave var å jage folk ut av butikken.
3.Jeg vil imidlertid presisere at vi ikke ønsker å jage Norol fra Oslo.
4.Vi måtte jage på skuelystne bilister som åpenbart ikke hadde planer om å parkere for å se mer, men som naturlig nok skulle se så mye som mulig i løpet av den tiden det tar å passere S / S" Norway" med bil, sier konstabel Tor Linnerud.
5.Vi vil ikke jage folk ut av byen, men forsøker å regulere støyen under karnevalet.
6.andre ganger syntes livet å jage forbi i et vanvittig tempo.
7.Andre lag legger mest vekt på å jage (presse) den angrepsspilleren som har ballen og setter av en spiller til å sikre bak.
8.Blant de mange pikante innslag den siste tiden er et oppsiktvekkende intervju med den sovjetiske utenrikskommentatoren Igor Pavlov, som sa at den beste måten å bedre de svensksovjetiske forbindelser på, er å slutte å jage ubåter.
9.Cocker spanielen Jano bistår med å jage geiteflokken bort fra Aftenpostens stresskoffert.
10.Da skal de norske løperne jage efter VMmedaljer i Seefeld, Østerrike.
11.De har åpenbart påstått at de opprinnelig ikke hadde planlagt å drepe Popieluszko, men at de" ville jage ham en skrekk i livet".
12.De kommende to år blir det en hovedoppgave å jage" forbrytere som organiserer seg i hemmelighet".
13.Derfor er det" in" med yoga,meditasjonsog selvsuggesjonsteknikker.Men det er dem som har prøvet alt dette og fremdeles kjenner uroen jage inne i seg.
14.Det er konstabel Tor Linnerud i trafikkavdelingen ved Oslo Politikammer som torsdag hadde jobben med å jage på skuelystne bilister på vei for å se" skibet" som sier dette.
15.Det later til at den" årets banknyhet", som var ment å skulle vekke glede og tilfredshet hos storbankens formidable kundemasse, er i ferd med å ende som fabelen om bjørnen som knuste mannens hode da den ville jage en flue.
16.Det ville være dårlig gjort av en ungkar å jage en hel familie fra prestegården.
17.Endelig roet det seg såpass at det var mulig å jage skreien med snurrevad og garn.
18.Finnmarkingene lot seg ikke jage bort brannhøsten 1944.
19.Formuleringsglede og kamplyst kunne nok jage folk fra Leirfall.
20.Fotografen forsøker å jage bikkja med det ene benet og kjerringene med øynene.
21.Han kan bare jage opp morderen dersom han overtar dennes tankemønster og adferd.
22.Han svarte ja på hennes spørsmål om han var våken og ble liggende et lite øyeblikk for å jage de siste drømmene ut av hodet.
23.Hvis hensikten var å jage bort annerledestenkende fra arbeidet, har de oppnådd hva de ville.
24.Ja, vi måtte som regel jage dem opp igjen.
25.Jage oss bort.
26.Jeg kan matche to og to spillere på trening - like spillertyper jage frem tempo og aggressivitet, og opprettholde motivasjonen for å bli bedre.
27.Likevel kjente jeg med ett en navnløs angst jage gjennom kroppen, og jeg visste plutselig ikke hvordan jeg skulle orke å gå inn i mitt eget hjem.
28.Livet blir mer meningsfylt hvis vi ikke er preget av å jage efter materielle goder, men heller har tid til nærhet og omsorg.
29.Man kan ikke bare jage på og tro at hunden tåler hva som helst.
30.Man stilte opp søyler midt i landsbyen, de skulle jage pesten bort.
Similar words

 
 

jage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) jagejagendejaget
Indikative
1. Present
jegjager
dujager
hanjager
vijager
derejager
dejager
8. Perfect
jeghar jaget
duhar jaget
hanhar jaget
vihar jaget
derehar jaget
dehar jaget
2. Imperfect
jegjaget
dujaget
hanjaget
vijaget
derejaget
dejaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde jaget
duhadde jaget
hanhadde jaget
vihadde jaget
derehadde jaget
dehadde jaget
4a. Future
jegvil/skal jage
duvil/skal jage
hanvil/skal jage
vivil/skal jage
derevil/skal jage
devil/skal jage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha jaget
duvil/skal ha jaget
hanvil/skal ha jaget
vivil/skal ha jaget
derevil/skal ha jaget
devil/skal ha jaget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle jage
duville/skulle jage
hanville/skulle jage
viville/skulle jage
dereville/skulle jage
deville/skulle jage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha jaget
duville/skulle ha jaget
hanville/skulle ha jaget
viville/skulle ha jaget
dereville/skulle ha jaget
deville/skulle ha jaget
Imperative
Affirmative
dujag
viLa oss jage
derejag
Negative
duikke jag! (jag ikke)
dereikke jag! (jag ikke)
Your last searches