Norwegian-Italian translation of jage bort

Translation of the word jage bort from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jage bort in Italian

jage bort
insekterverb tenere lontano
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
2.Finnmarkingene lot seg ikke jage bort brannhøsten 1944.
3.Hvis hensikten var å jage bort annerledestenkende fra arbeidet, har de oppnådd hva de ville.
4.Men man lot seg ikke jage bort.
5.(NTBReuterAP) SydAfrikas forsvarsminister Magnus Malan gjentok mandag truslene om å invadere Zimbabwe for å jage bort opprørssoldater.
6.De kommer nok til å jage bort de skyene som er freidige nok til å prøve å åpne seg...
7.Det foreligger heller ikke kunnskap og metoder for å jage bort spekkhuggerne som tilsier at en slik løsning kan gjennomføres.
8.For å jage bort en ånd trenger man ikke berøre den angrepne.
Your last searches