Norwegian-Italian translation of jeg beklager

Translation of the word jeg beklager from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jeg beklager in Italian

jeg beklager
oppførendeother mi spiace
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg beklager, frue, men Deres datter reagerer ikke, sa han til henne, ille berørt nå.
2.Jeg beklager, men vi har våre regler.
3.Jeg beklager, sa Høifeldt og reiste seg.
4.Jeg beklager, sa Lillestrømtrener Bill Foulkes.
5.Jeg beklager.
6.Jeg beklager Berts avgjørelse, men jeg aksepterer den.
7.Jeg beklager at Asker ser dette bare ut fra egne behov og grenser.
8.Jeg beklager at Stortinget har sagt nei til å utvide jernbanen i nord, sier formannen i Norsk Jernbaneforbund, Sverre Kortvedt.
9.Jeg beklager at chansen gikk tapt, sier Hydros generaldirektør Torvild Aakvaag til Aftenposten.
10.Jeg beklager at den fremste opposisjonsgruppen i Nicaragua har uttalt at de vil boikotte valget i november.
11.Jeg beklager at det har vakt aggresjon i stedet for forståelse.
12.Jeg beklager at jeg ble forstått dithen at vi i Lørdagssirkuset ikke tar hensyn til den kritikk som er kommet, sier Turi Tarjem, programleder i fjernsynets Lørdagssirkuset.
13.Jeg beklager at politiet ikke gjorde tunisieren kjent med at han hadde rett til å få kontakt med sitt lands konsul da han ble varetektsfengslet.
14.Jeg beklager at statsministerens navn er trukket inn.
15.Jeg beklager dypt Deres beslutning, og vil ikke gi opp håpet om at den vil bli gjort om.
16.Jeg beklager på Rikshospitalets vegne at Anne Ording Haug ikke straks fikk journalkopien hun har rettmessig krav på.
17.Jeg beklager selvsagt ikke at jeg gikk til Vidar, og jeg er innstilt på å jobbe for dem hele kontrakttiden.
18.Jeg beklager sterkt at kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet har besluttet å la de homofile få avholde gudstjeneste i sin kirke førstkommende søndag.
19.Jeg beklager sterkt at mange hundeeiere er så slepphendte.
20.Jeg beklager så meget...
21.Jeg beklager virkelig, mr. Muir, sa hun.
22.Jeg beklager virkelig at Tiffany er skadet og ikke deltar her, men det betyr ikke at jeg blir uten konkurranse.
23.Jeg har aldri vært i tvil om utfallet av rettssaken, men jeg beklager at jeg er blitt tvunget til nesten tre års uvirksomhet, trenerlisensen er blitt tatt fra meg og jeg har ikke hatt adgang til veddeløpsbanene.
24.Nei..., jeg beklager.
25.Cappellis firma ringer til arbeidsgiveren din eller til en forretningsforbindelse med beskjeder som" - jeg beklager, men min mann er syk idag og kommer ikke på jobben".
26.Det eneste jeg beklager i denne affæren, er at min eksmann ikke traff bedre, så det kanne ha blitt en slutt på denne parkeringen Deres en gang for alle.
27.Det er korrekt at NRK i de programmer det vises til, benytter betegnelsen" geriljaen" når det gjelder El Salvador og ikke" frigjøringsstyrker", slik som jeg hevdet, og jeg beklager min feilinformasjon på dette punkt.
28.Det jeg beklager, er at Regjeringen ikke nå velger å vurdere alle lover som regulerer disse forhold samlet.
29.Dette gikk ikke klart nok frem i min artikkel, og jeg beklager det.
30.Ikke på noe tidspunkt har jeg stillet spørsmålstegn ved Deres ære og jeg beklager de dype krenkelser som De har lidt.
Your last searches