No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword jevnlig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Forviklingar", derimot, trimmer jevnlig i hvert fall undertegnedes lattermuskler.
2.Det ligger også et irritasjonsmoment i at det er stor avstand mellom ombudet i Oslo og kommunene, mens fylkesmannen har jevnlig kontakt med kommunene, mener likestillingsombudet.
3.Dine tanker om jevnlig kontakt bryter med praksis i Norge idag ?
4.Forsvaret i våre to sydlige naboland, Danmark og VestTyskland, gir jevnlig ut detaljerte truselbeskrivelser.
5.Jeg må jo smile, selv om det egentlig er sørgelig, når jeg tenker på at jeg har arbeidet hardt, men temmelig forgjeves for å skaffe ham engasjementer her hjemme, mens han jevnlig har engasjementer med Londonorkestrene og nå mottas med åpne armer i Australia.
6.Mellom 70 og 80 norske skip går jevnlig i Nordsjøfart, og vi antar at mange av dem som går til Storbritannia vil bli berørt av streiken.
7.Vi lyttet på både afrikansk og sydamerikansk radio, og hadde jevnlig kontakt med Bergen radio hjemme i Norge, og vi snakket med utenlandske forskere på andre stasjoner.
8.Vi reiser videre til Finland i morgen, og selv om vi ikke er på turne, er jeg jevnlig engasjert på teatret i New Orleans, der jeg bor, men jeg er åpen for nye oppgaver.
9.Vi vet at antallet unge arbeidsløse i Oslo er for oppadgående, sier Paulsen, som jevnlig tar del i foreningens medlemsrettede rådgivningstjeneste i lånte lokaler på Youngstorvet.
10.22. august spør Trygve Gjertsen om utrykningspolitiet kan hjelpe til med trafikkavviklingen på steder det jevnlig oppstår trafikkkaos.
11.23. mai ba man Sveriges ambassade i Tripoli om å undersøke saken, og hadde jevnlig kontakt i dagene fremover.
12.30 år gamle Irene Mac Queen Ovesen gikk til jevnlig kontroll på Ullevål sykehus i ukene før fødselen.
13.40 prosent av innvandrergruppen ønsker å kjenne sine naboer så godt at de kunne besøke dem jevnlig, mens bare 15 prosent av deres norske naboer vil ha et så nært forhold.
14.Aage Samuelsen holder dessuten jevnlig kontakt med Kongen, som også er invitert.
15.Alt flypersonell gjennomgår slike jevnlig.
16.Amerikanske forskere er kommet til at jevnlig alkoholbruk, endog i små mengder, medfører en dramatisk økning av faren for å bli angrepet av visse former for kreft.
17.Antallet elever som blir utsatt for mer alvorlig mobbing, det vil si jevnlig en gang i uken eller oftere, kan anslås til 25 00030 000.
18.Antunes - som har vært stasjonert i Stockholm i fem år, men som jevnlig er på besøk i hjemlandet - uttaler seg med stor sikkerhet og selvtillit.
19.Arrangørene lover gode løyper, de har vært maskinpreparert jevnlig siden den første sneen kom.
20.At man holder seg frisk og sprek ved jevnlig mosjon er vel noe de fleste har trodd, men det er godt å vite at det nå virkelig er substans i det.
21.BUKKER, bommer og tau, foruten jevnlig kontroll av dem, burde kunne gjøre nytten i de fleste tilfelle.
22.Bakgrunnen er at temaet jevnlig er til debatt, og at det derfor er viktig for kirken å tenke gjennom sine standpunkter.
23.Bare et par hundre av dem driver i noe større stil og tar ut større bestillinger jevnlig.
24.Barna på jevnlig besøk på biblioteket, blir godt kjent i biblioteksmiljøet, og billedbøkene blir alles eie.
25.Barnet vil i de fleste tilfeller ha jevnlig kontakt med sine biologiske foreldre, enten ved at de går på besøk til dem eller foreldrene kommmer til fosterhjemmet.
26.Behovet for reservedeler vil være forskjellig fra båt til båt, men i tillegg til slikt som eksempelvis for motorens del jevnlig skal skiftes, er det litt av hvert man kan få bruk for.
27.Besetningen holder jevnlig kontakt med familiene i Norge og med rederen.
28.Billdehuggeren Despiaux var hennes lærer, og hun stilte jevnlig ut på" Le Salon" - Paris årlige offisielle kunstmønstring.
29.Brannvesenet kontrollerer jevnlig, og ankommer i uniformert bil for tydelig å markere at kontrollene ikke gjøres for moro skyld.
30.Båtspaltens redaktør får jevnlig både kommentarer til emner som har vært tatt opp, forslag til nye og spørsmål om både dette og hint.