Norwegian-Italian translation of kabel

Translation of the word kabel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kabel in Italian

kabel
elektrisitet noun cavo [m]
Synonyms for kabel
Derived terms of kabel
Anagrams of kabel
Similar words

 
 

More examples
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.Forbli begravet, milliarder" - og mente at nå kunne statsmennene hele året rundt spre nyttårstaler til folket via kabel.
3.De signaler som kommer fra for eksempel Tryvannstårnet vil - avhengig av mottagerens beliggenhet - nå litt raskere frem enn de som kommer via kabel.
4.Det er Janco Kabel som formidler Sky Channel.
5.Det som kommer over satellitter, kabel og videokassetter, kan vi ikke alltid censurere.
6.Dette er det første store ledd i å bygge oss opp på fiberoptisk kabel, sier Halvorsen.
7.Dette uhellet understreket forøvrig behovet for å dublere den allerede eksisterende kabel med en ny som kan benyttes i slike situasjoner.
8.Er det helt uproblematisk når styrene i kabel og sendeselskapene i dag hovedsakelig består av de samme personene ?
9.Fra utlandet vet vi at koding av lyd og bildesignaler blir mer og mer utbredt, både når det gjelder satellittsendinger og programtilbud gjennom kabel.
10.Hensikten med sammenslutningen er i første rekke å oppnå en rasjonell utbygging av kabelnettet i Oslo, ved siden av å gi et enhetlig tilbud av kabelTVtjenester til abonnentene, sier Jan Lindh i Janco Kabel TV A / S til Aftenposten.
11.I og med at Televerket nå skal bygge ut sine telefon, dataog telexnett til digital, kan man samtidig tilrettelegge for fremtidig fjernsyn gjennom den samme kabel.
12.Like klart er det at det i et slikt opplegg vil være plass og behov for lokale fellesanlegg, som kan ta imot satellittsignalene og sende den ut på kabel til abonnentene, fremholder Levy.
13.Norsk Kabelfabriks hovedoppgave i fremtiden blir fortsatt å produsere kabel, sier administrerende direktør Egil Halvorsen.
14.Syntetisk olje er delvis i bruk hos våre konkurrenter, men vi vil ikke benytte den til impregnering av vår kabel hvis prosjektet forteller at det foreligger selv de minste betenkeligheter, understreker direktør Kroken.
15.Vi tok kontakt med Samferdselsdepartementet for å høre om det var iorden at vi etablerte en kabel mellom Jancos kontorer i Torvgaten og til Kongens gate, sier Wilhelmsen.
16.Vi vil nå tilby programmer til samtlige kabel TVselskaper i Sverige.
17.300 telefonabonnenter i Hønefoss har siden tirsdag vært uten forbindelse efter at en kabel begynte å trekke inn vann.
18.50 000 Jancoabonnenter, eller anslagsvis 150 000 seere, kan gå glipp av de lovede juleprogrammer fra Janco Visjon hvis ikke Samferdselsdepartementet i løpet av få dager gir Televerket grønt lys for å strekke en kabel mellom Torvgaten og Kongens gate.
19.50 000 Jancoabonnenter, eller anslagsvis 150 000 seere, kan gå glipp av de lovende juleprogrammer fra Janco Visjon hvis ikke man i løpet av få dager får grønt lys for å strekke en 400 meter lang kabel i Oslo sentrum.
20.Antagelig var det overledning i en kabel ved en istiner på taket som forårsaket branntilløpet ved Trøndelag Teater, mener brannvesenet.
21.Arbeiderpartiets mediatalsmann reagerer på at statsråd Lars Roar Langslet har gitt sendetillatelse for lokalfjernsyn til flere aviser og kabelselskaper som er eneeiere til kabel eller har betydelige eierinteresser i selskaper som disponerer over kabelanleggene.
22.Avtalen åpner for at NEK Kabel efter et teknisk samarbeide med AEG skal kunne produsere kabelen basert på halvfabrikata fra AEG.
23.Bakgrunnen for prosjektet, som også vil omfatte medisinske undersøkelser av ca. 700 personer som siden 40årene har arbeidet med oljeisolert kabel, var om man ved STK kunne gå over fra mineraloljer til syntetiske oljer uten følger for arbeidsmiljøet.
24.Bl.a. skal man foreta epidemologisk undersøkelse av 700 mennesker som i kortere og lengre tid har arbeidet med oljeisolert kabel efter krigen.
25.Blant disse er Norsk Hydro, Elkem, Dyno og Norsk Data, men også en rekke mindre ondustribedrifter som NEK Kabel, Grorud Jernvarefabrikk og Kenmore.
26.Bydelsutvalget på Hellerud sier nei takk til å få nedgravd en 420 kilovolts kabel gjennom boligstrøk i dette området.
27.De første leveranser av tilsammen 80 kilometer kabel vil komme ut allerede før sommerferien.
28.Den 46 år gamle montør Lars Nesje fra Åndalsnes mistet livet under arbeide med en kabel på Westnofa Industrier A / S, Åndalsnes onsdag.
29.Den er festet til en kabel som slepes efter skipet.
30.Den fiberoptiske kabel kan om kort tid bli introdusert i private kabelfjernsynsanlegg.
Your last searches