Norwegian-Italian translation of kalk

 
 

More examples
1.Man klarer ikke å forebygge kalktap med kalk.
2.Anne Marie har pusset kalk av veggene, noe hvitt støv ligger igjen hist og her.
3.Av andre metoder kan man ved å trimme forebygge 20 prosent av kalktapet, likevel vil man tape fire femtedeler kalk når man blir eldre.
4.Den gikk i løsfart rundt kysten, og skulle nå fra Verdal via Sandnes til Slemmestad med kalk og stenmasse i lasten.
5.Den hadde ca. 440 tonn steinmasse og kalk i lasterommene under forliset.
6.Den herlige vårdagen går med snemåking, utkjøring av kalk på bærbusker og frukttrær, vedbæring og matstell, og peiskos efter middagen, det vårblå mørket legger seg mykt rundt bruket, mens stjernene tar til å glitre.
7.Der blåveisen vokser, er det kalk i berggrunnen, og geologer og forstfolk bruker den som tegn på at der er kalkstein og skifer og dermed næringsrik jord.
8.Det ser ut til at årsaken til at enkelte får for høyt blodtrykk er at cellene i kroppen ikke klarer å håndtere stoffet kalsium, dvs. kalk, på vanlig måte.
9.Et spesielt trekk ved Malmøya var den kalk og sementproduksjon som fant sted på 1800tallet.
10.Femlingene tilføres A, D og Evitaminer i tillegg til fosfor og kalk, og de får all den morsmelken moren klarer å produsere.
11.Fiskemel er allsidig sammensatt av høyverdige proteiner og livsviktige stoffer som kalk, jern, jod, silen m.m.
12.Hvert år brukes det 20 millioner tonn kalk i jordbruket for å begrense effekten av sur nedbør.
13.I et like gedigent herskapshus med gyldenlær og ballustrader oppover i etasjene - men med avskallet kalk ut mot det gamle parkanlegget som vitner om fordums storhetsdager, ligger kommuneadministrasjonen i Fredrikstad.
14.Johannes holder en kalk i sin venstre hånd og en bok i sin høyre.
15.Kalk motvirker og nøytraliserer den sure nedbør og kan derfor være til stor hjelp i vann som ligger innenfor et område med kalkfattige bergarter.
16.Kokaen høstes, renses og blandes med kalk.
17.Men når mor bærer for mye av byrdene alene, slik vi så i mange tilfelle, og hvis hun attpåtil føler at mannen tar det som en selvfølge, blir det en bitter kalk å svelge.
18.Mesteparten ble gjenbrukt som byggemateriale eller brent til kalk hvis det dreide seg om marmor.
19.Når det gjelder overløpet, vil det bli tilsatt kalk for å minske partikkelmengden av stenstøvet.
20.Peter Bowles prøvde et nytt, forgjeves trick på å få den formuende naboenken til å tømme" kjærlighetens hellige kalk", og så slapp Andreas Lunnan til med et skikkelig Trøndertreff der man ante spennvidden fra gamle Ravnkloa til nyskapningen Royal Garden, tuftet på restene av de gamle kaihusene hvor" den røde hane har skreket seg hes".
21.Skjelettet er bygd opp av kalsium (kalk) og fosfor.
22.Tidligere denne uke ble det transportert ialt 13 tonn kalk inn til vann i Drammensmarka.
23.To lass med kalk ble umiddelbart kjørt på giften, og man håper at den ble nedbrutt.
24.Under jorden er også hard kalk.
25.Utvinning av byggeråstoffer som kalk til mørtel, bygningsstein, takskifer og leire til teglverkene, utgjorde lenge, i tillegg til metallene, hoveddelen av mineralproduksjonen.
26.Ved å utbygge andre renseanlegg og bruke mer kalk - som binder svovel - reduseres utslippene med ytterligere 6500 tonn årlig i 1986, og renseanlegget for Buschhaus skal stå ferdig et halvt år tidligere enn planlagt - allerede sommeren 1987.
27.i en hvirvelvind av leire og ulesket kalk.
28.Å gi litt ekstra kalk er en annen måte, men ikke fullverdig behandlingsform.
29.Med ett bretter havet seg raslende sammen, / det legger seg i fjæren som stanset for bestandig. / Grå vind tuter dempet i et svakt slør av kalk, / en konkylie med formen såvidt i behold, / en festning av støv på den uvisse grensen / mellom synlig og usynlig.
30.Men vi kan ikke dra dit, vi må ut på åkeren og spre kalk, forklarte de.
Your last searches