Norwegian-Italian translation of kalke

Translation of the word kalke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalke in Italian

kalke
malingverb imbiancare
  agrikulturverb calcinare
Derived terms of kalke
Anagrams of kalke
More examples
1.Det er klart at det er grenser for hvor lenge man f.eks. kan kalke sure fiskevann, sier Wickstrand, som mener nå å kunne registrere en langt mer offensiv holdning til miljøvern generelt innen EDU enn tidligere.
2.Det er idag teknisk og praktisk mulig å kalke innsjøer, bekker og elver, fra små tjern til hele lakseelver.
3.Hittil har vi drevet forsøk for rundt en million kroner i året med å kalke vassdragene som rammes.
4.Husk bare å kalke voksestedet.
5.Men dersom det blir aktuelt å kalke flere fiskevann til neste år, er vi helt avhengig av økonomisk støtte fra direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, sier Johansen i OFA.
6.Norges Jeger og Fiskerforbund krever en sterk opptrapping av arbeidet med å kalke sure vann for å holde liv i den eksisterende fiskebestand og for å bygge opp igjen bestanden i de fisketomme vassdragene.
7.AUF skal adoptere og kalke innsjøer som er rammet av sur nedbør.
8.Der er det trolig temmelig surt, slik at man kanskje må kalke, mener Jakobson.
9.Det er i år avsatt fire millioner kroner til praktiske tiltak for å kalke vassdrag som er fisketomme eller hvor fiskestammer er i ferd med å bli utryddet som følge av sur nedbør.
10.Det er ikke mulig å kalke hele Norge.
11.Er det mulig å få bevilget 20 millioner kroner slik at man kan kalke ett prosjekt i hver av de berørte kommuner her i landet, samt noen mindre laks og ørretvassdrag som det er spesielt viktig å ta vare på ?
12.For å vise at det også her i landet lar seg gjøre å kalke større vann og vassdrag, har Norges Jeger og Fiskerforbund i samarbeid med Norcem igår fått over fra Sverige en spesialbåt for spredning av kalk til en demonstrasjon i skogsvannet Vrangla i Drammensmarka.
13.I vårt naboland Sverige, hvor det regner mindre enn hos oss, satser man iår 100 millioner kroner for å kalke vann og beskytte mot virkningene av sur nedbør.
14.Miljøverndepartementet vil arbeide for en gradvis opptrapping av statsmidlene til å kalke elver og vann hvor fisken er drept av sur nedbør, sa ekspedisjonssjef Jan Thompson på en konferanse i jeger og fiskerforbundets regi, som nylig ble holdt i Oslo.
15.Noen ønsker å kalke enkelte vann her og der, mens andre vil konsentrere midlene om noen få og store vannsystemer.
16.Når vi ser hvor uhyre stor innsats som må settes inn bare for å kalke de viktigste vannene i Oslomarka, må slik kalking ikke settes i gang før vi vet med sikkerhet at dette har positiv betydning for naturmiljøet i sin helhet.
17.Om to år vil man måtte kalke på nytt og holde det vedlike med 20 tonn kalksteinsmel pr. år.
18.Ungdomsorganisasjonens kampanje for å stoppe fiskedøden innledes ved at AUF tar ansvaret for å kalke et vann i Akershus.
Similar words

 
 

kalke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kalkekalkendekalket
Indikative
1. Present
jegkalker
dukalker
hankalker
vikalker
derekalker
dekalker
8. Perfect
jeghar kalket
duhar kalket
hanhar kalket
vihar kalket
derehar kalket
dehar kalket
2. Imperfect
jegkalket
dukalket
hankalket
vikalket
derekalket
dekalket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kalket
duhadde kalket
hanhadde kalket
vihadde kalket
derehadde kalket
dehadde kalket
4a. Future
jegvil/skal kalke
duvil/skal kalke
hanvil/skal kalke
vivil/skal kalke
derevil/skal kalke
devil/skal kalke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kalket
duvil/skal ha kalket
hanvil/skal ha kalket
vivil/skal ha kalket
derevil/skal ha kalket
devil/skal ha kalket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kalke
duville/skulle kalke
hanville/skulle kalke
viville/skulle kalke
dereville/skulle kalke
deville/skulle kalke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kalket
duville/skulle ha kalket
hanville/skulle ha kalket
viville/skulle ha kalket
dereville/skulle ha kalket
deville/skulle ha kalket
Imperative
Affirmative
dukalk
viLa oss kalke
derekalk
Negative
duikke kalk! (kalk ikke)
dereikke kalk! (kalk ikke)
Your last searches