Norwegian-Italian translation of kalkulere med

Translation of the word kalkulere med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalkulere med in Italian

kalkulere med
beregningverb calcolare, includere
Similar words

 
 

More examples
1.Skulle vi kalkulere med 100 kroner timen, som vel ikke er urimelig når sosiale utgifter tas med, ville bare arbeidsutgiftene komme opp i 3000 kroner.
2.Dette må man studere og kalkulere med under planleggingen av huset.
3.Eksportrådet anbefaler dessuten bedriftene å kalkulere med at dollaren kan komme til å falle 15 prosent i løpet av neste år, for ikke å spenne forventningene for høyt.
4.Er du nybegynner, må du nok kalkulere med noen plask og fall.
5.For det er nå engang slik i verden at man også må kalkulere med virkningene av det man gjør.
6.Før en eneste bok er bragt ut på markedet kan forleggerne kalkulere med et salg på 1400 eksemplarer, takket være støtteordningene, forteller avisens medarbeider sine sikkert overraskede tyske lesere.
7.Hvis elevantallet fortsatte å synke, måtte man - medregnet nødvendig skoleutbygging i de nye bydeler - kalkulere med en overkapasitet på omtrent 20 000 plasser mot slutten av 1980årene.
8.I arbeidet med å tryggje fridomen for land og folk, lyt vaktarane på muren rustast til tennene, slik at kvar den som måtte ønskje å hærta landet vårt må kalkulere med dei sværaste omkostningar for å oppnå noko slikt.
9.IMIDLERTID tror vi Arbeiderbladet også burde kalkulere med andre omkostninger i forbindelse med et slikt oppslag.
10.Jentene bør ligge godt an, men nøkternt sett skal vi heller ikke her kalkulere med medaljer av gjeveste sort.
11.Mange mennesker kalkulere med skatteutbetalingene på denne tid av året, påpeker han.
12.McNamaras budskap var at kjernevåpen er militært ubrukelig, at man ikke må" snuble inn" i bruken av dem, at det er en enorm forskjell på" vanlig" krig og atomkrig og at ingen har lov til å kalkulere med at en begrenset bruk av kjernevåpen kan kontrolleres.
13.Med Arbeiderpartiet ved roret kan man med stor sikkerhet kalkulere med en sterkere prisstigning enn forutsatt.
14.Omsetningen i Europa er enorm for tiden, og vi må kalkulere med en spredningseffekt også til Skandinavia, sier Fyhn.
15.Tsjekkoslovakia blir trolig altfor sterke, også mot Sverige på hjemmebane må vi kalkulere med tap.
16.De må jo da bare kalkulere med at dette bidrar til å redusere inntjeningsevnen.
17.Det skal ikke lenger være en selvfølge at polititjenestemenn i utøvelse av tjenesten nærmest automatisk må kalkulere med å bli utsatt for vold.
18.Enhver byggesak representerer usikre forhold, og det må man derfor kalkulere med.
19.Når man så kan kalkulere med et behagelig lavt prisnivå for mat, vin og forbruksvarer ellers, blir det faktisk ikke så svært meget dyrere enn å leve hjemme.
20.Partiet er imidlertid ikke fremmed for å kalkulere med eventuelle midler fra Lotto hvis det blir realisert.
21.Regjeringskoalisjonen kommer ut med 81 mandater (+2), og kan fortsatt styre landet uten hjelp fra Fremskrittspartiet som ikke bør kalkulere med mer enn dagens fire representanter.
Your last searches