Norwegian-Italian translation of kalle sammen

Translation of the word kalle sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalle sammen in Italian

kalle sammen
møteverb convocare
Anagrams of kalle sammen
Similar words

 
 

More examples
1.Her heter det bl.a. at utvalget skal kunne holde møter med nominasjonsutvalgene i de forskjellige fylkene, og også kunne kalle sammen til samordningsmøter mellom representanter for nominasjonsutvalgene og partiledelsen i flere fylker.
Your last searches