Norwegian-Italian translation of kameleon

Translation of the word kameleon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kameleon in Italian

kameleon
reptilernoun camaleonte [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Si meg, er du en kameleon ?
2.Men i rollene forandret han seg som en kameleon, fra foto til foto viser han nye ansikter.
3.Men ikke bare som helt, også som en slags menneskelig kameleon uten noen egen identitet, som" Ali / Eli, felafelkongen, med sitt dusin personligheter, der han danser frem på sin vei mot fengselet".
4.Kanskje er jeg noe av en kameleon.
5.For hvem er filmens kameleon som skifter ham efter omgivelsene ?
6.Men i rollene forandret han seg som en kameleon, fra foto til foto viser han nye ansikter.
7.Særlig hard var aktors karakteristikk av Piotrowski, som tydelig ble sint da han ble betegnet som" en grusom forbryter, som for retten opptrådte som en kameleon og forsøkte å spille ærlig mann".
Your last searches